Správy

Minister dopravy Arpád Érsek sa rozhodol stiahnuť z nadchádzajúceho rokovania Riadiaceho výboru o prioritnej osi 7 materiál o Informačnom systéme výstavby v súčasnej podobe. Urobil tak na základe vlastných analýz pripomienkového konania ako aj po zozbieraní expertných posúdení, ktoré si na tento projekt nechal vypracovať.

12.12. 2017

Vyjadrenie pána Schulza, ktoré odznelo na straníckej pôde nemeckej SPD, je potrebné vnímať v kontexte súčasného politického diania v Nemecku, t.j. ako súčasť agendy, s ktorou vstupuje do koaličných rozhovorov s Angelou Merkelovou. Dnes to nie je postoj nemeckej vlády, ale treba ho považovať za ďalší návrh v diskusii o budúcej Európe.

08.12. 2017

Správcovia bytových domov majú povinnosť byť zapísaní podľa zákona o správcoch bytových domov v zozname vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR do 31. decembra 2017.

07.12. 2017

Považujem za podstatné a kľúčové dosiahnuť, aby bolo 50 percent územia našich národných parkov do roku 2025 bezzásahovým územím. Nielen preto, aby to zodpovedalo medzinárodným štandardom

07.12. 2017