Az én falum

Az én falum

A program célja

Olyan ötletek és jó gyakorlati megvalósítások bemutatása, amelyek példával szolgálhatnak a szlovákiai falvak számára. A cél az, hogy falvaink minél jobban kihasználják adottságaikat, tapasztalataikat és lakóik képességeit.

Egy ilyen program elősegíti a munkanélküliség csökkentését, növeli az életszínvonalat, megerősíti a falu és lakosai közti érzelmi kötődést és megállítja a gazdaságilag aktív lakosság és a helyi fiatalok elvándorlását.

Mi a program alapja?

A községeinkben élő hazai termesztők, vállalkozók, gazdaságilag aktív polgárok összefogása, amely egy falusi szövetség keretén belül valósulhatna meg. Az egyesület hátterében egy aktív polgármester és a helyi önkormányzat
áll.

Egy körforgást szeretnénk létrehozni, amelyben a munka, a termékek és a fogyasztók egyaránt a falun belül, vagy annak környékén maradnak. Utalva ezzel arra is, hogy a hagyományos vidéki gazdaság gerincét a kézművesek, kertészek, borászok és gyümölcstermesztők, mezőgazdászok, kisgazdálkodók és kiskereskedők alkották.

A hazai minőség az üzletláncokban nem vásárolható meg. Egy jó szakma (még mindig) aranyat ér egy jól működő községre polgárai is büszkék.

Mit kell tennünk?

 • A háztáji árusításról szóló törvény és annak módszertani útmutatója értelmében, lehetséges egy olyan projekt kidolgozása, amely lehetővé teszi a településen élő összes kistermelő számára egy közös logó használatát. Ez azokat a termékeket jelölheti, amelyeket helyben, lehetőség szerint helyi alapanyagokból, helyi termelők állítottak elő.
 • Javasoljuk, hogy a termékek vagy szolgáltatások értékesítését a községi vállalkozás vagy polgári társulás végezze (ennek nevét a logó is tartalmazná).
 • Védett műhelyek alapításával a községben nemcsak bizonyos új termékek és szolgáltatások előállításának feltételeit alakíthatjuk ki, de általuk a fogyatékkal élő polgárok is részt vehetnek a közösségi munkában, ami elősegíti a helyi közösségbe való integrációjukat és ez lehetővé teszi, hogy ők is tenni tudjanak községükért.

Hol kezdjük - mivel kezdjük?

 • Van a község tulajdonában szántóföld? Itt az idő kihasználni a projekt keretén belül.
 • Vannak olyan gyümölcsfák a faluban, amelyek több gyümölcsöt hoznak, mint amennyit a tulajdonos család felhasznál? Az óvodának, alapiskolának és a nyugdíjasoknak főző konyha szívesen fogadja a gyümölcsöt, de a kompótokat is.
 • Még mindig sok gyümölcs maradt? Azon községekben, ahol nagyobb mennyiségben zajlik a gyümölcstermelés, községi szeszfőzde létrehozása is lehetséges. Ezt egyebek mellett a falunapokon is ki lehetne használni.
 • A helyi konyha sok hulladékot termel? A lakosok is sok konyhai hulladékot termelnek? Erre jó választ a sertéstenyésztés. Ezzel is újabb munkahelyek jönnek létre, a húst a helyi konyha használja fel és a lakosok is megvásárolják,
  mivel nincs teletömve antibiotikummal, mint az üzletláncokban.
 • Sok biológiai hulladékot termelnek a háztartások (gallyak, más fahulladék, papír, textil)? Szelektálják és gyűjtsék! Elég egy kisebb zúzó és egy prés, és el lehet kezdeni briketteket gyártani, amelyeket fűtőanyagként használhatnak a nyugdíjasok és a szociálisan rászoruló lakosok.
 • Számtalan lehetőség van még, minden az adott község körülményein és lakosain múlik.

Modell-falu

Az aktív tagok megszámlálása

Vegyünk példának egy falut, amelynek 1000 lakosa van. Él itt például tíz kisgazda, egy kovács, egy pék, egy cukrász, egy fodrász, van autószervize, pizzériája, öt ügyes szakácsa. A munkanélküliség húsz százalékos. Ezen kívül a faluban él öt aktív nyugdíjas és öt-hat aktív fiatal is. Van egy óvoda és egy alapiskola.

Marketing a modell-faluban

A polgármester és a helyi képviselők vezetésével létrejön egy társulás (civil szervezet, üzleti társulás, konzorcium). Ez „Az Én Falum“. Megterveznek és elfogadnak egy logót is – ez lesz „Az Én Falum“ fő márkajegye. Az összes érdeklődő (a társulás tagjai), egy kisebb tagsági díj és a minőségi feltételeknek való megfelelés esetén ezt a logót használhatja majd termékei, saját üzlete megjelölésére úgy, hogy saját nevével kezeskedik a minőségért. A falu biztosítja a logóval ellátott csomagolások, táskák, címkék gyártását, és azt is, hogy ezek a faluban elterjedjenek. Logós pólókat kaphatnának az óvodások, alapiskolások és a helyi klubok sportolói is. Ez a logó lenne a falusi kulturális és egyéb rendezvények fő jelképe is.

A helyi piac működésének megerősítése

 • A község ösztönzi a saját termékek fogyasztását - a közösségi rendezvényekre, testületi üléskre stb. a helyi péktől, cukrásztól szerzi be az élelmiszereket. A község szolgálati autóját a helyi szervizben javíttatja, a gumiabroncsokat itt cserélteti, stb.
 • Az iskola, óvoda lehetőség szerint helyi tanároknak, takarítóknak, szakácsoknak ad munkát, az élelmiszereket helyi termesztőktől vásárolja, stb.
 • A helyi vállalkozónak a helyi szakács főz, a helyi nyugdíjas őrzi az épületet, az iskola előtti átkelőt, stb., a hölgyek a helyi fodrászat szolgáltatásait veszik igénybe.
 • Magasabb szintet jelent Az Én Falum Kártya, amely a helyi lakosok számára lehetővé teszi a termékek és szolgáltatások akciós árú megvásárlását.
Cselekvő hozzáállásra van szükség, beleértve a törvénymódosításokat is. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy helyi körülmények között helyi nyersanyagokból és félkész termékekből, helyi munkaerő segítségével meg lehessen valósítani a fentieket.

Gazdasági előnyök

 • Az árusítás kultúrájának elterjedése több pénzt hoz a falunak és további potenciális érdeklődőket is – erősödik a szervezet és annak tagjai, több polgárnak adhatnak munkát.
 • A szervezetnek közös marketingje, jogi és gazdasági háttere van.
 • A lokálpatriotizmuson alapuló gazdaság megnöveli a lakosság lehetőségeit és így szorosabb kötődésük alakul ki régiójuk iránt.
 • A szervezet gyarapodó tagjai több embernek adhatnak munkát (elsősorban a falu lakóinak).

Marketing előnyök

 • Megnövekszik az eladott termékek mennyisége
 • A falu a szélesebb régióban is ismertté válik
 • Növekszik a faluk közötti és a falun belüli versengés, és az árucikkek
 • iránti kereslet is
 • Az egyik árucikk jó minősége húzóerőt jelent a többi számára is

Szociális előnyök

 • Növekszik az eladott árucikkek iránti felelősség.
 • Erősödik a lokálpatriotizmus és a községre való büszkeség.
 • A község lakosai a saját termékek megvásárlását, helyi szolgáltatások igénybe vételét részesítik előnyben, és ezek terjesztésén dolgoznak.
 • A projekt azokat a helyben élő, etnikai vagy nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárokat is érdekelheti, akik ügyesek bizonyos hagyományos szakmákban (kovács, ács, kőfaragó, kosárfonó, stb.).

Működik