Az igazságügyi minisztérium 2018-as célkitűzései

Az igazságügyi minisztérium az elmúlt években megszokott tempóban fog dolgozni a 2018-as évben is, jelentse ez a Kormányprogram feladatainak teljesítését, illetve más intézkedéseket. Tovább folytatjuk a tavalyi évben elkezdett számos intézkedés végrehajtását, értékelését és monitorozását. Négy terület célkitűzésekre összpontosítunk: működő igazságszolgáltatás, segítségnyújtás az embereknek problémáik megoldásában, az állam megbízhatóságának növelése és a liberális demokrácia valamint az emberi jogok védelme.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ EMBEREKNEK ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁG VÉDELME

A társadalomban jelentkező feszültség egyik forrása – mely gyakran a liberális demokrácia határait is átlépő radikális megoldásokhoz vezet – az emberi méltóság elvesztése. Ez leginkább olyan helyzetekben fordul elő, melyekben az emberek – bár elvárják – nem érzik az állam támogatását és segítségnyújtását. Vagy másodlagos fizetésképtelenség miatti végrehajtással kell szembenézniük, vagy a nem megfelelő állami szabályozás miatt lettek fizetésképtelenek. Bűncselekmény áldozatává váltak és nem kaptak megfelelő segítséget, vagy pedig nem megfelelő bánásmódban részesülnek idős korukban, betegség esetén, esetleg más súlyos élethelyzetben.  A krízishelyzetben levő embereknek való segítségnyújtás ezért a minisztérium egyik legfőbb célkitűzése.

Megoldani a régi végrehajtásokat

A múlt év áprilisában hatályba lépett új végrehajtási szabályoknak köszönhetően meghatároztuk a végrehajtások jövőbeli megoldásának módját. A bíróságokon azonban több mint 3,7 millió régi végrehajtási ügy várakozik. Ez az állapot elfogadhatatlan az emberek számára, akik ma már esetleg nem is tudják, hogy végrehajtási eljárás zajlik ellenük, és vállalhatatlan az igazságszolgáltatás számára is, amennyiben hatékony igazságügyről akarunk beszélni. Meggyőződésünk, hogy a helyzet lényegi megoldást kíván. Ezen jelenleg is dolgozunk. Sikeresnek tartunk bármilyen megoldást, melynek segítségével sikerül megegyezni, és amely ezt követően megvalósul a gyakorlatban is. A legfontosabb, hogy a lehető legtöbb régi végrehajtás tűnjön el a bíróságok íróasztalairól, hogy azok teljes erőbedobással foglalkozhassanak a jogviták elbírálásával.

Új törvényi szabályozás a drogokkal kapcsolatban

A múlt év végén indítottuk el a kábítószerekkel foglalkozó új szabályozás jogalkotási folyamatát. Célunk, hogy az azonos mennyiségű drogok tartásáért azonos büntetések járjanak. Elsősorban a drogdílerek és a kábítószerekkel nagyban foglalkozók leleplezését és büntethetővé tételét szeretnénk elérni. A törvény második sarkalatos pontja, hogy az elfogott droghasználókat nem csak büntetésnek vetjük alá, hanem olyan szakemberekhez is irányítjuk őket, akik segíthetnek időben feltárni és kezelni droghasználattal összefüggő egészségügyi problémáikat. Az esetek többségében ugyanis ez a probléma fiatalokat érint, akiknek leginkább szakorvosi segítségre van szükségük az éppen jelentkező vagy már meglévő drogfüggőség leküzdésében. Nekik ezért szeretnénk esélyt adni a helyzet orvoslására.

Az előterjesztést már megvitatta a kormány drogellenes tanácsa, hamarosan pedig a kormány jogalkotó tanácsa elé kerülhet.

A felügyeleti jog megreformálása

A felügyeleti jog megújításának célja a fogyatékkal élő személyek helyzetének javítása, az idősek védelmének megerősítése a vagyonellenes csalások kockázatával szemben, és az idősek védelme a családon belüli erőszaktól. Feltételezéseink szerint 2018 első negyedévében tárcaközi egyeztetésre bocsáthatjuk a felügyeleti jog megreformálására irányuló javaslatot. Ezután, 2018 második felében szeretnénk előkészíteni és a kormány elő terjeszteni szükséges jogszabály-módosítások csomagját.

A bűncselekmények áldozatai

2018. január 1-től hatályos a bűncselekmények áldozataira vonatkozó átfogó jogszabályozás. A jogszabály azon az elképzelésen alapszik, hogy az áldozatok az őket megillető szolgáltatásokat egy helyen kereshessék. Ez vonatkozik a jogi és pszichológiai tanácsadásra, de a más elkerülhetetlen intervenciókra is. Az áldozatokat segítő szervek a hatályba lépéstől fogva kérhetik a minisztériumtól akkreditációjukat. Az ezzel kapcsolatos információk a minisztérium honlapján találhatóak. Az akkreditált szervek ezután pénzügyi támogatást kérhetnek működésük biztosítására.

A végrehajtási rend módosítása

Elsősorban a végrehajtások egyes módjaira vonatkozó gyakorlati kérdéseket kívánjuk rendezni, és természetesen reagálni fogunk a gyakorlatban felmerülő kérdésekre, melyek a végrehajtási rend tavaly áprilisi hatályba lépése óta felmerültek. Az elfogadott jogalkotási ütemterv alapján feltételezzük, hogy a módosítás 2018 végén léphet be a jogalkotási folyamatba.

MEGBÍZHATÓ ÁLLAM

Ahhoz, hogy az emberek elfogadják az állami szervek határozatait és bizalommal is forduljanak hozzájuk, az szükséges, hogy az állam és intézményei tekintélye a jelenleginél nagyobb legyen. Ezzel kapcsolatban például az Alkotmánybíróság határozataira gondolunk, vagy a nyílt kormányzásra, arra, hogy milyen mértékben állnak a nyilvánosság rendelkezésére az állam működésével kapcsolatos információk, és mennyire képes az állam felelősséget vállalni vagy szabályozni a jogi környezetet, hogy megakadályozza a helyzetével való visszaéléseket.

A vagyon elkobzása és az elkobzott vagyon kezelése

A törvény célja hatékonyabbá tenni a vagyonelkobzást és az elkobzott vagyon kezelését. Ezt a vagyont ezentúl a Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága kezelhetné. A törvényben egyúttal új lefoglalási intézményeket vezetünk be, szigorítjuk az adócsalás bűncselekményének tényállását, bővítjük az ügynökök kihasználásának lehetőségeit, miáltal folytatjuk az adócsalás elleni küzdelemre vonatkozó akcióterv teljesítését is.

Múlt év novemberének elején, az előterjesztés kormánybeli megvitatása sorát vita tárgyát képezte a javasolt intézkedések egy része. Ezért úgy döntöttünk, hogy a megnyitott kérdéseket még egyszer megtárgyaljuk a belügyminisztériummal, a főügyészséggel és alkotmánybírákkal is. A találkozók során valamennyi felmerült kérdést megvitattunk, és az előterjesztést új formában küldtük meg a kormányhivatalba, hogy ismét a kabinet elé kerülhessen.

Infótörvény

Nagyszabású módosítást nyújtottunk be az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvényhez. A módosítás jelentős változás azok számára, akik információt kérnek és azok számára, akik ezt biztosítják számukra. Egyrészt szélesíti az információnyújtás és a kötelezett személyek körét, másrészt egyszerű szabályokat hoz létre, amelyek megakadályozzák az infótörvénnyel való visszaélést.

A javaslattal kapcsolatban sok észrevételre számítottunk, ami valóra is vált. Az első negyedévben szeretnénk rendezni ezeket a kérdéseket és lezárni a törvénymódosítás folyamatát.

Ügyvédi szolgáltatások nyújtása az állam számára

A kormány határozatban elrendelte számunkra, hogy 2018. március végéig új szabályrendszer javaslatát terjesszük a kormány elé. Ezáltal átláthatóvá válnak az ügyvédek jogi szolgáltatásainak az állami szervek általi kihasználásának alapelvei, beleértve kiválasztásukat és jutalmazásukat is. Célunk, hogy elébe menjünk az olyan helyzeteknek, mint a sajtó által is tárgyalt ügyvédi iroda esete, amely az államot képviselte a bősi vízerőművel kapcsolatos perben. Az anyagot a meghatározott határidőn belül szeretnénk előterjeszteni.

A közszféra partnereinek nyilvántartásáról szóló törvénymódosítás

2017 februárjában lépett hatályba egy teljesen új jogszabály, az ún. „postaládaellenes törvény“. Az egész évben gyűjtöttük és értékeltük az észrevételeket, melyeket a közszféra, illetve a nem kormányzati szektor különböző szereplőitől és a nyilvántartó hatóságoktól kaptunk. Az alkalmazás során felmerülő problémákra, melyek megoldása jogszabály-módosítással érhető el, az előkészítés alatt álló törvénymódosítással szeretnénk reagálni. A módosítás azonban nem érinti a törvény fő célját, azaz, hogy az államnak tudnia kell, ki a tényleges tulajdonosa a közszféra partnereinek, illetve hová jutnak a közpénzek a törvény által megszabott határok fölött.

Működő igazságszolgáltatás

Az igazságszolgáltatás különleges helyzetet élvez az állam megbízhatóságának megítélése során, és a liberális demokrácia támogatásában. Amennyiben az emberek nem érzik, hogy az állam képes valós időn belül igazságot szolgáltatni, a jogállamiság léte kérdésesé válik. Ezzel függ össze a bíróságok megbízhatósága és hatékonysága is. Előremozdítani mindkét paramétert, ez az igazságügyi minisztérium fő feladata. Enélkül a társadalomban továbbra is jelen lesz a bizalom hiánya az állam és a liberális demokrácia iránt, az igazságügyi minisztérium és a kormány egészének fontos intézkedései pedig nem fogják elérni a kívánt hatást.  

CEPEJ

Bemutatjuk az igazságügyi minisztérium, a tárca egyes szervei, valamint a bíróságok első eljárási-szervezeti átvilágításáról szóló jelentést, melyet az Európa Tanács igazságszolgáltatás hatékonyságának értékelésével foglalkozó bizottsága (CEPEJ) valósít meg számunkra, nyilvános konzultációra készülünk, és a továbbiakban is együttműködünk az Európa Tanáccsal azon intézkedések előkészítésénél, melyek az igazságszolgáltatás forrásainak igazságos és hatékony elosztását, a bíróságok és bírák szakosodása szabályainak (hogy kellene kinéznie a családjogi ügyekkel foglalkozó bíróságoknak) és a bírósági térkép, valamint az egyes döntéseknél megszabott időkorlátok beállítását célozzák meg. Ezek az intézkedések folyamatosan fognak afelé haladni, hogy a bírósági adatok begyűjtése automatikus és megbízható legyen.

Az igazságügy elektronizációja

Vezetői szempontból kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy idén egy olyan állapotot érjünk el elektronizációban, mely jelentősen növeli a felhasználói komfortot, és amely közelít ahhoz az állapothoz, amikor az elektronizáció nem fékezi, hanem előremozdítja a hatékony munkát.

Igazságügyi közszolgálat

A kormány programnyilatkozatával összhangban előkészítjük az igazságügyi közszolgálatról szóló törvényt. Az év végén tettük közzé az előkészület alatt álló javaslattal kapcsolatos előzetes tájékoztatást. Célunk átfogó módon megoldani az igazságügyi dolgozók jogállását, beleértve karrierfejlesztésüket és javadalmazásukat is.

 

A cégjegyzék működésének javítása

A cégjegyzék működésének javítását célzó javaslatunk is a jogalkotási folyamatban van. Az anyag számos olyan intézkedést tartalmaz, melyek segítségével a cégjegyzék jelenlegi működését és hatékonyságát kívánjuk javítani. Az egyes intézkedések egyúttal hozzájárulnak a vállalkozói környezet jelentős javulásához is. A javaslatban szereplő egyes intézkedések fokozatos teljesítésének határidejét az előterjesztés megvitatását követően a kormány határozatban rendeli majd el. Feltételezzük, hogy az előterjesztés az első negyedévben kerülhet a kormány elé. Jóváhagyásra került a megvalósíthatósági tanulmány a cégjegyzék új rendszerére vonatkozóan is. Az elkövetkező hónapokban tervezzük az új rendszerre vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdését. Egyúttal az év végéig elkészítjük azt a jogszabály-javaslatot is, amely a cégjegyzék jobb működésének elképzelésén alapul. 

Pártfogói és közvetítői hivatalnokok (ESMO)

A törvénymódosítás célja, hogy rugalmasabbá váljon az alternatív büntetések kiszabása, előkészítése és alkalmazása során végzett tevékenység, illetve a pártfogói és közvetítői hivatalnokok munkája. Célunk elhárítani azokat az adminisztratív akadályokat, amelyek megnehezítik az alternatív büntetések kiszabását. Az idei év második félévében olyan jogalkotási intézkedésekkel foglalkozunk, amelyek támogatnák a vádlottak és az elítéltek elektronikus figyelése lehetőségének kihasználását.

Börtön

Rövid időn belül szeretnénk a kormány elé terjeszteni a Rimaszombatban létrehozandó börtön projektjének javaslatát. Ezzel a projekttel reagálunk a börtönök zsúfoltságának kritikussá válására, a vádlottak és elítéltek számának folyamatos növekedésére és a börtönök rossz műszaki állapotára.

A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA VÉDELME / EMBERI JOGOK

A társadalom változásával párhuzamosan változik a politika és a politikai pártok megítélése is. A társadalom érdeklődése és ezáltal a politikai csaták egyre inkább olyan témák felé fordulnak, melyeknél nem elegendő a politikai spektrum jobb- és baloldali tagolása, illetve melyeket ideológiailag (migránsok, terrorizmus, biztonság, romakérdés, stb.) ez nem fedi le. Kéz a kézben járnak ezzel az olyan megoldások, melyek a liberális demokráciát már alapjaiban támadják. Ezzel szemben manapság a liberális demokrácia védelmére kelni olyan, mintha az árral szemben úsznánk, és feleslegesen „bonyolítanánk” a helyzetet. Azonban egyetlen javaslattal sem tagadhatjuk meg semmilyen – etnikuma vagy származása, illetve valamilyen meggyőződése alapján szerveződő – csoport jogait sem, és semmilyen megoldásra nem bólinthatunk rá, amennyiben az a liberális demokrácia határait átlépi. Ellen kell állnunk ezeknek a törekvéseknek, tekintet nélkül arra, hogy ezek szélsőséges csoportosulások, érték nélküli populisták, liberális radikálisok, konzervatív fundamentalisták csoportjaiból vagy pedig más célirányos kezdeményezések közegéből érkeznek. Minden felelős politikus kötelessége ez, és egyúttal aktívan kommunikálandó üzenet a nyilvánosság irányába.

Az emberi jogok védelme közvetlenül az igazságügyi minisztérium hatáskörbe tartozik, és mi továbbra is olyan javaslatokat fogunk benyújtani, melyek az emberi jogok betartásának színvonalára hatással lehetnek. Nem hagyunk fel azzal a törekvésünkkel, hogy javulást érjünk el azokon a területeken, ahol az emberi jogoknak ez a tiszteletben tartása már most is alacsony.

Továbbra is foglalkozni fogunk a szélsőségekkel is. Meg akarjuk figyelni és ki akarjuk értékelni azokat az intézkedéseket, melyeket a múlt évben hoztunk annak érdekében, hogy hatékonyan vizsgálják ki és büntessék a szélsőséges valamint a rasszista indíttatású bűncselekményeket.

 

 

Megosztás: