Bugár Béla: A kormány nem alszik, hanem a programját teljesíti

Ma kezdődik a parlament következő ülése. Valójában az első olyan parlamenti ülésről van szó, melynek során olyan törvényjavaslatok beterjesztésére kerül sor, amelyek az elfogadott kormányprogram alapján születtek meg. Nemcsak az ellenzék, hanem a média részéről is számos szemrehányás hangzott el, amelyek azt sugallták, hogy a kormány nincs kellőképpen felkészülve arra, hogy az emberek életét pozitívan befolyásoló intézkedéseket foganatosítson. De ezek az állítások nem állják meg a helyüket.

A kormány a beiktatás pillanatától kezdve mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan törvényjavaslatokat készítsen elő, amelyeket ma már láthatunk is a parlamentben. Itt jegyezném meg, hogy a törvényjavaslat előkészítésének folyamata néhány hónapot vesz igénybe. A kormány mintegy negyven törvényjavaslatot és nemzetközi szerződést terjesztett be, amelyek az emberek életének számos területét érintik. Most nem térek ki valamennyi törvényjavaslatra, csak azokat fogom érinteni, amelyek a Híd prioritásai közé tartoztak és tartoznak, úgy ahogy ezt a parlamenti választások előtt, valamint a koalíció programjának prioritásairól szóló tárgyalások során is hangsúlyoztuk.

A Híd programjának három legfontosabb prioritására szeretnék itt most emlékeztetni: a jogállam, a régiók fejlesztése és a kisebbségek jogai. A program egyik alappillére a jogállam kérdéseivel foglalkozó törvényjavaslatok, amelyeket Lucia Zitnanska igazságügyi miniszter és a Híd alelnöke készített elő, a jelenlegi ülés programján szerepelnek. Ebben a vonatkozásban az offshore cégeket szabályozó törvényjavaslatot szimbolikus jelentőségűnek tekinthetjük. Ez az a törvény, amelyet az egyik választásokat megelőző közvélemény-kutatás a majd megalakuló kormány egyik legfontosabb intézkedéseként nevezett meg. Már a választásokat megelőzően is azt állítottuk, hogy a létező törvényt módosítani kell, sőt a megelőző parlamenti ciklus során konkrét módosító javaslatokat is benyújtottunk, amelyeket nem fogadtak el. Ma a koalíció egyetért abban, hogy szükségünk van egy ilyen törvényre. A jogállamot érintő másik törvényjavaslatunk a jogérvényesítés folyamatát javítja és gyorsítja a vállalkozói közegen belül, elektronikus fizetési meghagyások és a keresletek érvényesítése folyamatának elektronizációja az üzleti életben. Ezek olyan konkrét törvények, amelyek pozitív hatása a társadalom egészére egyértelmű és nyilvánvaló.

A Híd programjának másik tartópillére a régiók fejlesztése, különös tekintettel Szlovákia kevésbé fejlett régióira. A kormány, beiktatása után azonnal megkezdte a nagy munkanélküliséggel küszködő járások akcióterveinek előkészítését. Elmondhatjuk, hogy a kormány már túl van a kihelyezett ülései zömén, amelyeknek utolsó állomása jövő héten Rozsnyón lesz. Az eddig eltelt időszakban a kormány üléseinek színhelye volt, ill. Lesz: Losonc, Rimaszombat, Szobránc, Tőketerebes, Kisszeben, Varannó, Felsővízköz, Poltár, Nagykürtös, Nagyrőce és Rozsnyó. Sólymos László, a Híd alelnöke és környezetvédelmi miniszter aktívan kommunikál az említett régiók polgármestereivel és vállalkozóival, akik nagyra értékelik a kormány ilyenfajta aktivitását. Az említett régiókba az elkövetkező négy év során több száz millió értékű befektetés érkezik és több ezer munkahely jön létre. Ebben az esetben is konkrét települések és az ott élő konkrét emberek számára érkező konkrét segítségről van szó. Ugyanakkor nem egyszeri támogatásokról van szó, hanem olyan hosszú távú és fenntartható feltételek kialakításáról, amelyek lehetővé teszik e kevésbé fejlett régiók fejlesztését. A Híd meggyőződése, hogy Szlovákia csak akkor lehet sikeres, ha valamennyi régiója is sikeres, azok is, amelyekre mindeddig talán kevesebb figyelmet fordítottunk.

Harmadik pillérünk a kisebbségi jogok erősítése és védelme. Ezen a téren a Hídnak már a nyári iskolai szünetet megelőzően sikerült elérnie, hogy továbbra is működhetnek a kisiskolák. Ugyanakkor folyamatban van a teljes iskolai hálózat, beleértve a kisebbségi iskolák finanszírozásának komplex koncepciója, és nőtt az anyanyelvi órák száma az alapiskolákban. A Kisebbségi Kulturális Alap tervezete csak az utolsó simításokra vár, és nemsokára megkezdődik a véleményeztetési eljárás folyamata. A kormányprogram további olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek megvalósítása érdekében már előkészületek folynak az egyes minisztériumokban. Ravasz Ábel, romaügyi kormánybiztos irányításával megkezdődött a roma közösségek támogatását célzó programpontjaink megvalósítása is.

Az előbb felsorolt aktivitások mindegyike kormánytagjaink tettrekészségét igazolja. Ezért a tétlenségről, a felkészületlenségről szóló állításokat csupán üres fecsegésnek tekinthetjük, és távol állnak az igazságtól. Befejezésként hangsúlyozni szeretném, hogy a Híd azért lépett be ebbe a kormányba, hogy megvalósítsa azt a programot, amelyikről a kampány során beszélt. Ezt a programot sikerült érvényre juttatnunk a koalíción belül és ez a program, amit most teljesítünk. Egy hosszú út elején állunk, de meggyőződésünk, hogy az emberek értékelni fogják ezt a lépést, ha a mindennapok során érzékelni fogják az érdekeiket szolgáló változásokat.

Megosztás: 
Címkék: