Csicsai Gábor magyarországi szakmai tanácskozáson szólalt fel

Együttműködési lehetőségek és teendők a Kárpát-medence fenntartható fejlődéséért címmel augusztus 29-én szakmai tanácskozást szervezett Gödöllőn az Ökopolisz Alapítvány. A konferencián a magyaroszági szakemberek, továbbá az anyaország határain túli magyar pártok szakpolitikusai vettek részt. A Híd pártot Csicsai Gábor képviselte.

A szervezők abból a tényből indultak ki, hogy a kárpát-medencei térség országaiban léteznek olyan erőforrások, amelyeket  a térség országai mindeddig nem vagy nem eléggé hatékonyan használtak ki. Ezek az erőforrások elsősorban a közösen megélt történelmi tapasztalatokból, az etnikai sokszínűségből, a hasonló gondolkodásmódból és a meglévő kapcsolati hálókból adódnak. A közép-európai államok integrálódását könnyíti a hasonló történelmi tapasztalat és a közel azonos fejlettségi szint. 
Felszólalásaikban a résztvevők leszögezték: fontos az  anyaországhoz való kötődés, de a kisebbségieknek saját szülőföldjükön, az ottani törvényes és egyéb lehetőségekkel élve,  elsősorban ömaguknak kell megoldalniuk a problémáikat és megteremteni ehhez a szükséges feltételeket. Az összefogás, a naprakész szakmai információk és befektetési lehetőségek rugalmas cseréjével, amelyben az anyaország jelentős segítséget nyújthat. Csicsai Gábor elmondta: "A Híd az együttműködés pártja és elsősorban a szlovákiai magyarság érdekeit képviseli. Célirányos politizálásával és értékrendjével azonban azokat a polgárokat is maga mellé tudja állítani, akik vegyes házasságban élnek. Ugyancsak jelentős a szlovák politikai szövetségeseink száma is, ami azért is fontos, mert a parlamentben csak velük együttműködve van esély nemzeti közösségünk érdekeinek sikeres képviseletére. A nyelvi,  szellemi és tárgyi hagyományaink ápolása és felkarolása mellett stratégiai cél a hazai vállalkozások Kárpát-medencei pozícióinak erősítése. Ennek érdekében a régiós infrastruktúra fejlesztésére és egységes törvényi feltételek megteremtésére van szükség. A szomszédos országokkal való partneri viszony a kölcsönös előnyök elvén alapuló elmélyítésére és a közösen támogatható és megvalósítható gazdaságfejlesztési programokra van szükség."  -- hangsúlyozta a Híd parlamenti képviselője. A konferencián jelentős teret kaptak a környezetvédelmi  témák is. Többek között megvitatták a biomassza erőművek egyre nagyobb méretű elterjedésésének előnyeit és hátrányait.  Csicsai itt a megfontoltságra figyelmeztetett, mert a terjeszkedésének jelenlegi formája veszélyes lehet a környezetünkre.  

Megosztás: 
Címkék: