Érsek Árpád: Indulnak az alapiskolai beíratások

A holnapi nap, 2014. január 15-e sorsfordító dátum azoknak a gyermekeknek, akik 2014

szeptemberétől az első osztály padjait koptatják. Nagy esemény ez számukra. Talán már örülnek az új barátoknak, a tanító néninek és annak a sok új dolognak, ami az iskolában vár rájuk.

 

A törvény szerint a  diák a tankötelezettséget abban az iskolában teljesíti, amely az ún. oktatási vonzáskörzetébe tartozik, azaz az állandó lakhelye szerinti oktatási körzet alapiskolájában. A szülőknek azonban jogukban áll szabadon megválasztani azt az iskolát, ahová gyermeküket beíratják, és meggyőződésem, hogy ezt alaposan meg is fontolják, hiszen mindenki a legjobbat szeretné a gyermekének. 

 

Annak érdekében, hogy a gyermekeink kezdettől fogva értsék és meg is tudják tanulni a tananyagot, nagyon fontos, hogy olyan nyelven tanuljanak, amelyet a legjobban értenek, ismernek, és amely a legközelebb áll hozzájuk. Ez a nyelv pedig az anyanyelvük. Számos statisztika igazolja, hogy az anyanyelven tanuló diákok tanulmányi teljesítménye jobb, mert jobban értik azt, amit tanulnak, ezért gyorsabban és egyszerűbben sajátítják el a tananyagot. 

 

Felhívással szeretnék fordulni azokhoz a szülőkhöz, akiknek az anyanyelve nem az államnyelv, hogy a gyermekeiket írassák a kisebbség nyelvén oktató iskolába, hogy a gyermekük örömét lelje a tudásszerzésben, és hogy megóvják őt attól a stressztől és kudarcélménytől, amit az okoz, hogy nem tudják jól felfogni és megérteni, amire a tanító igyekszik őket megtanítani. 

 

Ezért arra kérem a magyar és más nemzetiségű szülőket, hogy fontolják meg jól a döntésüket és döntsenek helyesen. A helyes döntés, amely a legjobban szolgálja a gyermekük jövőjét pedig az, ha az anyanyelvi oktatást választják. Meggyőződésem, hogy csak így rakható le a további ismeretszerzés szilárd alapja, amely jelentősen befolyásolja a gyermek életminőségét felnőtt korában. 

 

Parlamenti képviselőként folyamatosan azt szorgalmazom, hogy a nemzetiségi iskolákban a szlovák nyelvet idegen nyelvként oktassák, és Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszter ígéretet is tett nekem arra, hogy támogatja ezt a módosítást. A tantervek módosításával elérhetjük, hogy a gyermekeink olyan nyelven tanulhassanak, amelyet értenek, és amely számukra a legtermészetesebb és legközelebbi kommunikációs eszköz. 

 

Érsek Árpád

 

 

 

 

 

 

Megosztás: