Érsek Árpád: Nem hagyjuk iskoláinkat!

Érsek Árpád
Szívszorító érzés volt olvasni Vrabec Mária riportját (Nem tudják, hol legyen a zoboraljai központi iskola - Új Szó, május 20.,16. oldal), amelyben neves publicistánk tények és pontos adatok alapján elemzi a zoboraljai magyar tannyelvű iskolák szomorú helyzetének objektív és szubjektív okait.

Arról viszont örömmel szereztem tudomást, hogy elsősorban a Rákóczi Szövetség Nyitra és Vidéke Célalapjának vezetői igyekeznek legalább enyhíteni a szomorú állapotokon. Nemcsak sopánkodnak, s nem deklarációkat körmölnek, hanem cselekednek.

 Képviselőtársaimmal és a többi kollégámmal mi sem tétlenkedünk, mert sajnos, a Nyitra környéki intézményeinkhez hasonlóan, más dél-szlovákiai szórványokon is veszélybe került kisiskoláink léte, jövője. A célirányos cselekvés érdekében múlt pénteken a Selye János Egyetem, valamint a nyitrai felsőoktatási intézmény Közép-európai Karának vezetőivel és további oktatási szakemberekkel tanácskoztunk. Egyetértettünk abban, hogy azonnali és távlatos lépésekre egyaránt égető szükség van.

Ennek megfelelően a Híd párt parlamenti frakciója rövidesen törvénymódosító javaslatot nyújt be, amelyben azt indítványozzuk, hogy indokolt esetben az összevont osztályoknál is tekintsenek el a megszabott minimális létszámtól. Ezzel rövidtávon megmentenénk a kevés elsős, illetve az ugyancsak kis létszámú többi növendék miatt végveszélybe került zoborolaljai és más, ugyanilyen súlyos gonddal szembesülő iskoláinkat. Ugyanakkor őszintén el kell mondani, hogy ez a megoldás legfeljebb átmeneti lehet, ezért ha nem is azonnal, de néhány éven belül főleg a kedvezőtlen demográfiai adatok miatt számolni kell néhány kisiskola összevonásával is. Ezért kértük az oktatásügyi minisztert az iskolabuszok beszerzésére, amelyek ingyenesen szállíthatnák a diákokat, akinek így nem kellene tolonganiuk az amúgy is egyre ritkább menetrendszerinti járatokon. Igéretet kaptunk a tárcavezetőtől, hogy ha szükséges lesz, akkor megvásárolják ezeket a járműveket. Mindkét kezdeményezésünket fontosnak tartjuk, ám ezek legfeljebb sikeres tüneti kezelések lehetnek.

Hosszabb távon természetesen más intézkedésre is szükség van iskoláink életképessége érdekében. Ilyen megfontolásból szorgalmazzuk a szlovák nyelv korszerű módszertanának mielőbbi alkalmazását, miként az anyanyelv és más tantárgyak oktatási színvonalának további növelését is. Oktatási szakembereinkkel együtt tudatosítjuk, hogy a szülők gyermekeik kellő tudásának megszerzése, az életben való boldogulása érdekében a legjobb iskolába szeretnék beíratni és taníttatni őket. Pedagógusoknak, politikusoknak, civil szervezetek képviselőinek és más illetékeseknek a felelőssége, hogy minél több ilyen magyar tannyelvű iskola legyen. Mi is e nemes cél érdekében igyekszünk minél eredményesebb  munkát végezni.

Megosztás: