Érsek és Nagy a Nagyszombat megyei menetrendek jóváhagyásáról

Tájékoztatás a Nagyszombat megye tanácsának 2014.október 22-i 7. rendes üléséről a Tájékoztatás a Nagyszombat megyei menetrendek jóváhagyásáról szóló anyaghoz

A megtakarítási intézkedéseken belül és a díjmentes vasúti közlekedés bevezetése következtében, Nagyszombat megye (TTSK) december második felében 196 autóbuszjárat megszüntetését tervezi. Ez az intézkedés négy kerületet fog érinteni, amelyekben a nagyszombati tömegközlekedési vállalat (SAD) biztosítja az autóbusz közlekedést (Nagyszombat, Pöstyén, Szenc, Galgóc). A járatok megszüntetése legfőképp a kisebb falvakat, hegyi településeket és a kerület határán lévő falvakat fogja érinteni. Tibor Mikuš, a TTSK elnöke, ezt a lépését a felesleges járatokból kifolyó szállítók veszteségével indokolja.

Nagy József, a Híd párt EP képviselője, írásban interpellálta Tibor Mikušt, hogy a nagyszombat megyei autóbusz-közlekedés üzemeltetésére lehívott támogatások feltételeibe vezesse be a veszteséges járatok fenntartásának és újraindításának feltételét, ahol a kisebb autóbuszokat is be lehetne vezetni. A jelenlegi helyzetet nem tartja jónak, mivel egyrészt az inproduktív támogatások szolgáltatásához vezet, és másrészt pedig a járatok megszűnésével érintett terület polgárainak diszkriminálásához. Kiemelte, hogy az állami és megyei politikának egyértelműen a regionális fejlesztés és a vidék támogatása felé kellene irányulnia.

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője, a kormány kabinetjének lépését az ingyenes vonatok bevezetésével a diákok és nyugdíjasok számára csak egy választási kampánynak tekinti, de ugyan kiemelte, hogy erre a lépésre a megyének is reagálnia kell. A megyének biztosítania kell, hogy az érintett régiók lakosai a kormány által elfogadott ingyenes vasúti közlekedésről szóló intézkedéseket a lehető legnagyobb mértékben ki tudják használni. Ezért fontos feltevés a vonat és autóbusz menetrendek összeegyeztetése is. 

Az interpellálás felolvasása után élénk és érdemi vita alakult ki, amely a megye elnökének is kellemetlen volt. Eddig nem volt szokásukban az üléseken vitába keveredni, ezért a TTSK elnöke szavaztatott a vita megállításáról, amiben koalíciós partnerei (MKP, Smer) támogatták. 

 

Megosztás: