A Híd északkeleti járási szervezetei új elnököket választottak

Bártfa új járási elnöke a város jelenlegi alpolgármestere, Vladimír Savčinský lett. A Sztropkó és Felsővízköz járások Michal Goriščák vezetése alá kerültek.

A Híd elnöksége tegnapi ülésén megválasztotta új járási elnökeit a Bártfa, Sztropkó, Felsővízköz és Losonc járásokban. Északkelet-Szlovákia lakosainak nagy része a ruszin kisebbséghez tartozik. Az utóbbi két népszámláláson több mint 55-ezer polgár éppen a ruszin nyelvet vallotta anyanyelvének. A Híd célja olyan projekteket kínálni ezen lakosok számára, amelyek hozzásegítenek kultúrájuk fenntartásához. A projektek megvalósíthatók lesznek az egész Sáros régió lakosai számára. A Híd alapelve az egység a sokféleségben. A Polgári Vízió stratégiai dokumentum konkrét megoldásokat tár elénk a természetes és működőképes társadalom fenntartásának érdekében. 

A Híd Nagyszombat megyei alelnökévé Jozef Fábikot, Szenice és Szakolca járás jelenlegi elnökét választotta meg az országos elnökség. A Losonci járás is új elnököt választott, Štefan Kertész személyében. 

Megosztás: