A Híd jogilag pontosítaná a nemzetiségi oktatást

Elkészült a Híd módosító javaslata, amely a nemzetiségi oktatás jogi pontosítását tartalmazza a közoktatási törvény keretein belül. A javaslat elkészítését széles körű vita előzte meg, észrevételeiket az iskolaigazgatók, a komáromi módszertani központ dolgozói és a tanfelügyelet munkatársai is megtárgyalták Ožvald Erzsébettel, a Híd iskolaügyi szakemberével.
A javaslat három fontos módosítást tartalmaz.  Az első a specifikumok paragrafizálása a nemzetiségi oktatásban, vagyis azon tantárgyak felsorolása, melyeket a szlovák nyelvű iskolákban másként oktatnak, mint a nemzetiségi iskolákban. Ezek a tantárgyak a szlovák nyelv és irodalom, a történelem, a földrajz, a honismeret, a természettan és a zenei nevelés.
A módosítás érintené ugyanakkor a pedagógiai dokumentációt is: meghatározná, mely dokumentációkat kell kétnyelvűen vezetni és melyeket csak a nemzetiség nyelvén. A Híd javaslata az, hogy a belső dokumentációt csak a nemzetiségi nyelven kelljen vezetni.
A harmadik módosítás a földrajzi nevek használatával kapcsolatos és azt iktatná törvénybe, hogy a tankönyvekben az első előfordulási helyen a földrajzi név először a nemzetiség nyelvén legyen feltüntetve, mögötte az államnyelven, a többi előfordulási helyen pedig csak a nemzetiség nyelvén. Szlovákián kívül található földrajzi nevek esetében pedig csak a nemzetiség nyelvén legyen leírva.
A módosító javaslatot a Híd a mai nap folyamán szétküldi véleményezésre a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, az Iskolavezetők Országos Társulásának, a komáromi módszertani központnak, a tanfelügyeletnek, az ukrán, német és ruszin iskolaigazgatóknak. Február közepéig várjuk az észrevételeket, majd az alkotmányjogászokkal való pontosítás után Dušan Čaplovič iskolaügyi miniszter elé kerül a javaslat. 

Megosztás: