Híd: A községek nagy része nem képes garantálni a magyar kisebbség nyelvi jogait

A Híd feltérképezte a magyar nyelv használatát a községek szintjén.
A Híd párt 2013. szeptember 27-én nyilvánosságra hozta és bemutatta a Polgári Vízió 2016 elnevezésű stratégiai dokumentum első részét, amely a szlovákiai magyar nemzetpolitika témáját érinti. A bemutatott stratégiai anyaghoz szervesen kapcsolódik a 2013. október végén kidolgozott Kétnyelvű önkormányzat megjelölést kapott projekt.   
A Híd párt célja az, hogy a projekten keresztül felmérje, milyen mértékben érvényesülnek a magyar kisebbség törvényben garantált nyelvi jogai a települési önkormányzatok szintjén és a visszakapott jelzések alapján megoldási lépéseket tegyen ill. javasoljon. A párt 512 települést szólított meg, hogy valós képet kapjon a vizuális kétnyelvűségről, a kétnyelvű ügyintézés állapotáról és a kétnyelvű dokumentumok biztosításáról.
A települések által visszaküldött kitöltött kérdőívek több hiányosságra és törvénysértésre          mutatnak rá a kisebbségi nyelvi jogok alkalmazásában. A települések jelentős része megsérti a kisebbségi nyelvhásznalati törvényt (184/1999 sz.) és nem képes biztosítani a magyar nyelv törvényben garantál használatát. A kisebbségi nyelvhasználati jogok alkalmazását elsősorban az önkormányzatok hiányos anyagi kerete, a megfelelő nyelvi és jogi képzettséggel rendelkező hivatalnokok hiánya és a hiányzó szakmai, módszertani és jogi háttértámogatás akadályozza.  
A kétnyelvűség alkalmazását vizsgáló kérdőíves felmérés kiértékelését a Híd párt Országos Elnöksége 2014. május 27-én tudomásul vette. Ugyanakkor az Országos Elnökség konkrét lépéseket fogadott el, hogy a magyar nyelv stabil teret kapjon Dél-Szlovákia magyarlakta településein.  
A kérdőíves felmérés kiértékelése a mellékletben olvasható.
 

Megosztás: