A Híd módosítaná a szabadidőközpontok támogatásának feltételeit

Az oktatásügyi államigazgatásról és az oktatásügyi önkormányzatokról szóló törvény módosításával a Híd párt egyértelműen szeretné meghatározni a szabadidőközpontok tevékenységének támogatására irányuló forrásokat és biztosítani kívánja, hogy azok célirányosan kerüljenek elköltésre. Erről tájékoztatott a Híd mai sajtótájékoztatóján Bugár Béla pártelnök, valamint Érsek Árpád és Andrej Hrnčiar parlamenti képviselők.
Az érvényes törvények alapján jelenleg a községek csak a náluk állandó lakhellyel rendelkező 5 és 15 év közötti gyermekekre kapnak támogatást. Minden községnek joga van dönteni arról, hogyan kívánja finanszírozni a szabadidőközpontokban zajló érdekköri tevékenységet. Dönthet úgy is, hogy támogatásban részesíti a más életkori kategóriába tartozó diákokat is, a problémát azonban többnyire az okozza, hogy az állami költségvetésből csak az 5-15 év közötti gyermekek szabadidős tevékenységére adnak pénzt. A község olyan szabadidőközpontokat is támogathat pénzügyileg, amelyek székhelye nem az adott község területén van, ill. dönthet úgy is, hogy egyetlen szabadidőközpontot sem támogat, amelynek székhelye más község területén található. A mai nehéz gazdasági helyzetben a községek nem képesek finanszírozni a szabadidőközpontok működését, és a forrásokat inkább más területeken használják fel.  
A helyzet részben megoldható lenne egy olyan törvénymódosítással, amely szerint minden község köteles lenne a személyi jövedelemadóból rá eső összegből fenntartani a szabadidőközpontokat, ha igazolhatóan biztosítják az adott községben lakó 5 és 15 év közötti gyermekek szabadidejének tartalmas eltöltését. 
Fontos beavatkozást jelenthetne a jelenlegi szabályozásba, ha a szabadidőközpontok finanszírozási forrásait az érintett gyermekek törvényes képviselőjének becsületbeli nyilatkozata alapján ítélnék oda. Ma a község dönt arról, mely szabadidőközpontokat finanszíroz. A szabadidőközpont finanszírozása tehát nem az ott folyó tevékenységgel való elégedettségen, hanem kizárólag a helyi önkormányzati képviselők akaratán múlik. Ha a törvényes képviselőnek lehetőséget biztosítanánk, hogy beleszóljon abba, melyik szabadidőközpont nyerje el a község támogatását, lehetővé tesszük, hogy ezek a szervezetek „piaci szereplőkként“ kezdjenek viselkedni. A szabadidőközpontok által nyújtott szolgáltatások minőségén fog múlni, hogy felkeltik-e a kiskorú gyermekek és törvényes képviselőik érdeklődését, és ezzel biztosítsák finanszírozási hátterüket. Tevékenységüket a kiskorú gyermekekre összpontosíthatják, és nem kell időt pazarolniuk arra, hogy a községnél „lobbizzanak“ a pénzeszközök odaítélése érdekében.
 

Megosztás: