A HÍD Országos Tanácsa határozati javaslata a Szlovák Köztársaság kül- és biztonságpolitikájával kapcsolatban

A HÍD kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos álláspontja a kormány Programnyilatkozatából indul ki, amely kimondja, hogy „az ország érdeke a Szlovák Köztársaság proeurópai és proatlanti irányultságának egyértelmű folytonossága”, és hogy „A legközelebbi partnereinek a kormány az EU tagállamait és a NATO-beli szövetségeseit tartja”, illetve a Szlovák Köztársaság meglévő szövetségesi kötelezettségeiből és általánosságban NATO- és Európai Unióbeli tagságunkból indul ki. A HÍD Országos Tanácsa a biztonságpolitikai kérdésekben a következőkről határozott:

 

A Szlovák Köztársaság Biztonsági Stratégiája + a Szlovák Köztársaság Védelmi Stratégiája

A Kormány 2017. október 4-én hagyta jóvá a Biztonsági Stratégiát és a Védelmi Stratégiát, ezáltal mindkét dokumentum érvénybe lépett és felváltotta a 2005-ös Stratégiákat. A HÍD teljes mértékben azonosul a Biztonsági Stratégia és a Védelmi Stratégia tartalmával – mindkét dokumentum megfelelő módon reagál a megváltozott biztonsági környezetre (elsősorban Kelet-Európában), szavatolja Szlovákia európai és euroatlanti irányulását, és reagál az új típusú fenyegetésekre és kihívásokra, mint amilyenek a kiberbiztonság, a propaganda és az információs háború stb.

Szlovákia fegyveres erőinek korszerűsítése

A HÍD támogatja a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek korszerűsítését, a szovjet technikáról a korszerű nyugati technikára való fegyverzetátalakítást. Ez biztosítja a fegyveres erők alkalmasságának növelését, erősíti az új fenyegetésekre való reagálás képességét, és nem utolsósorban segít eleget tenni szövetségesi kötelezettségeinknek. Ez érvényes a páncélozott szállító járművek esetében is (8x8, 4x4). Az egyes típusok paramétereit ill. megfelelőségét szakembereknek kell elbírálniuk, mivel kimondottan szakmai kérdésről van szó. A HÍD támogatja a szlovák hadiipar bevonását is ebbe a folyamatba azzal a feltétellel, hogy termékeik elég korszerűek legyenek. A HÍD egyúttal szorgalmazza a folyamat lehető legnagyobb átláthatóságát is. Az előállított termékeknek egyúttal eleget kell tenniük a NATO adott járművekre vonatkozó követelményeinek is.

PESCO – az európai országok állandó strukturált együttműködése a biztonság és a védelem területén

A HÍD figyelemmel követi az Európai Unió jövőjéről folytatott eszmecserét. Egyértelműen támogatjuk, hogy Szlovákia az integráció ún. „magjának” részévé váljon. A hosszú távú gazdasági fejlődés, politikai befolyás és biztonság szempontjából Szlovákia számára kulcsfontosságú, hogy a legelitebb klub tagjává váljon. A „magnak“ két pillére lesz  – a gazdaság és a biztonság. Ezért üdvözöljük Szlovákia csatlakozását az ún. PESCO-hoz, és figyelemmel fogjuk követni a feltételek és kötelezettségek megvalósítását e folyamaton belül.

Részvétel külföldi műveletekben – beleértve a legújabb kezdeményezéseket is (Baltikum)

A HÍD a szövetséges tevékenységeket nemcsak Európa, hanem konkrétan Szlovákia biztonságának kulcsfontosságú elemének is tartja. Kulcsfontosságúnak tartjuk a legközelebbi szövetségeseinkkel való szolidaritás kifejezésében és az európai és euroatlanti biztonság növelésében Szlovákia részvételét a NATO baltikumi műveleteiben is. Ezt a döntést a kezdetektől fogva támogattuk, ezért üdvözöljük a kormány határozatát, mellyel a NATO műveleteinek részeként 2018 második felében közel 150 katonát küld Lettországba.

A kelet-európai országok reformjainak, stabilizálásának és integrációjának támogatása

A HÍD Bugár Béla pártelnöknek a Keleti Partnerségről szóló legutóbbi brüsszeli tárgyalásokon való részvétele is jelzi: a párt támogatja a kelet-európai országok stabilizálását, reformjait, valamint európai és euroatlanti struktúrákba történő betagozódását. Elsősorban Ukrajna és Grúzia előrelépése jelentős, útjukat azonban a belpolitikai helyzet jelentősen nehezíti. A HÍD a nemzetközi jog általánosan elismert elvei alapján ezen országok területi integritását is elismeri. Meggyőződésünk, hogy Szlovákia saját reform- és transzformációs tapasztalatai átadásával hathatósan hozzájárulhat a kelet-európai országok reformjaihoz és integrációjához.

Megosztás: