HÍD Országos Tanácsának a koalíciós helyzetről szóló határozata

A Híd azért lépett be ebbe a koalícióba és vált a kormány tagjává, hogy teljesíthesse programját. Szlovákia proatlanti és proeurópai irányvonala, a jogállamiság erősítése, a vidékfejlesztés és a vállalkozói környezet fejlesztése, a kisebbségi jogok érvényesítése – ezek mind hosszútávú prioritásaink, amelyeket a Híd megalakulása óta igyekszik teljesíteni. A kezdetektől tudatosítjuk, hogy Szlovákia biztonsága és az ország állampolgárainak életminősége az EU legerősebb államaival, Németországgal és Franciaországgal való együttműködésben rejlik.

Meggyőződésünk, hogy ennek a kormánynak és a koalíciós partnereknek kötelessége a Kormányprogramban foglaltak teljesítése. Ehhez azonban elengedhetetlen a koalíciós partnerek közötti kölcsönös bizalom visszaállítása és a politikai stabilitás garantálása. Az ország polgárainak stabil kormányt ígértünk, s ezt kötelességünk teljesíteni.

Tudatosítjuk, hogy ez a kormánykoalíció három ideológiailag különböző párt  szövetsége, amelyeket közös cél köt össze, s ez a Szlovákiában élő emberek életminőségének javítása. Éppen ezért bármilyen politizálgatás, a személyes vagy pártérdekek az ország és a polgárok érdekei elé helyezése Szlovákia jövőjét teszi kockára.

A kormánypárti képviselők közös felelőssége, hogy a lehető legrövidebb időn belül egyezségre jussanak és megállítsák azt a folyamatot, ami a kormánykoalíció felbomlásához vezethet. Meggyőződésünk, hogy észszerű és a partnerek számára elfogadható kompromisszumokat kizárólag a tárgyalóasztalnál folytatott konstruktív párbeszéd eredményezhet, úgy, hogy a jelenlegi kormány kitölthesse a választóktól kapott négyéves mandátumát.

 

Megosztás: