A kisebbségi kormánybiztos 100 napja

A kormány nemzetiségekért felelős kormánybiztosát április 13-án nevezte ki a kabinet. Bukovszky László korábban osztályvezetőként működött a kisebbségekért felelős kormányalelnök, Rudolf Chmel és A. Nagy László kormánybiztos idején, így jól ismeri a hivatal feladatait és mozgásterét.

 Mint a kormány tanácsadó szerve, az alkotmányban rögzített és a hatályos jogrendbe épített kisebbségi jogok felügyeletéért felel. Hivatalból tagja a kormány több tanácsadó szervének: a kormány Kulturális Tanácsának, a kormány Emberjogi és Kisebbségi Tanácsának, de ő elnököl a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának.  A közelmúltban lezajlott a  kisebbségi bizottság első ülése Bukovszky László vezetésével. Az ülésen újra terítékre került az ország kisebbségpolitikai akcióterve, mely négy éves távlatban konkrét feladatokat tartalmaz a jogbővítés és a jogérvényesítés terén. Az akciótervet a kormány emberi jogi, kisebbségi és nemek közötti egyenlőségének tanácsa is véleményezte és javasolta a kormány felé annak elfogadását. 

A kormánybiztos kinevezését követően széleskörű konzultációt indított el az országban elismert 13 nemzeti kisebbség választott képviselőivel, de tárgyalt s találkozott az illetékes minisztériumok vezetőivel az aktuális kisebbségi kérdések megoldása tárgyában. Ugyanakkor fogadta az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosát, Astrid Thorst, akinek beszámolt a nemzeti kisebbségek aktuális helyzetéről és vázolta a kormány és kormánybiztos ambícióit a kisebbségi kérdések területén. Hasonló céllal találkozott Magyarország és Bulgária nagyköveteivel, Czimbalmosné Molnár Évával, illetve Margita Ganevával.

Az elmúlt időszak egyik legfontosabb kérdése a kisiskolák problematikája volt. A kormánybiztos az oktatási törvénymódosítás előtt több egyeztetésen is részt vett, találkozott az oktatási tárcát vezető miniszterrel, Peter Plavčannal, illetve a minisztérium államtitkárával, Peter Krajňákkal is. Az erőfeszítéseknek hála a kormányprogramnak megfelelően sikerült megmenteni a nemzetiségi kisiskolákat a nyelvileg vegyes területeken.

A kormánybiztosi feladatok közül kiemelkedik a kisebbségi kulturális alapról szóló törvény előkészítése. A törvény beterjesztője a kulturális minisztérium lesz, de az előkészítő munkacsoport alelnökévé Bukovszky László kormánybiztost választották. A törvényjavaslat a Híd elmúlt ciklusban benyújtott tervezetén alapul. A nemzeti kisebbségek észrevételeinek beépítésével augusztus végére elkészül a tervezet elfogadásra váró paragrafizált változata.

Folyamatosan zajlik a kisebbségi kulturális pályázatok lebonyolítása. A törvénymódosítások miatt kisebb adminisztrációs problémák keletkeztek, amik átmeneti fennakadást okoztak a megítélt összegek folyósításában. Ennek ellenére a július elején kifizetett pályázati összegek meghaladják a tavalyi tételeket. Bukovszky László kormánybiztos az országos kisebbségi kulturális fesztiválok fővédnöke és rendszeres látogatója a programból támogatott nemzetiségi kulturális rendezvényeknek.

Végül, de nem utolsó sorban több kezdeményezést itt tett a kormánybiztos a kisebbségek nyelvhasználatával kapcsolatosan. Tárgyalt a közlekedési tárca államtitkárával a vasúti kétnyelvű táblák bevezetéséről. Megkezdődött a kisebbségi nyelvhasználatról szóló kétéves időszakot felölelő jelentés előkészítése. Ennek során a kormánybiztosi hivatal munkatársai több típusú kérdőívet készítettek el, hogy minél részletesebb képet kapjanak a nemzetiségi nyelvhasználat helyzetéről. Ezzel függ össze, hogy a közeljövőben a kormánybiztos közvetlenül a terepen fog tájékozódni a nyelvhasználat helyzetéről. Kezdeményezte a kormányhivatallal szemben egy átfogó útmutató kiadását a kisebbségi nyelvhasználat hivatali alkalmazásáról. Ide tartozik, hogy a kormánybiztos levélben kereste fel az illetékes minisztériumokat, hogy elsősorban a kisebbségi nyelvhasználati lehetőségek kiszélesítéséről milyen tervezettel rendelkeznek.

Megújulás előtt áll a kormánybiztos honlapja, amely nem csak új köntöst kap majd, de új információkkal és különböző nyelvi mutációkkal egészülhet ki.

 

Megosztás: