A migráció és az integráció hatása a nőkre

Tekintettel az Európai Uniót ért példátlan migránshullámra, a háború és az üldöztetések egyéb formái elől menekülő emberekre, akiknek joguk van a nemzetközi védelemhez és életkörülményeik javításához, s tekintettel arra, hogy a menekültek és a gazdasági bevándorlók jelentős részét nők és gyerekek alkotják, az Európai Néppárt az alábbi állásfoglalást tette közzé:

Az anyaság és a gyermekkor különleges védelemre és támogatásre jogosít, a nők és a gyermekek, illetve a férfiak félelmei és aggodalmai különböznek, s ez olyan európai migrációs politikát igényel, amely a nemi sajátosságokat is figyelembe veszi.

Az Európai Néppárt ezért:

1. Hangsúlyozza a migráció kiváltó okainak feltárását és a nehézségek megoldásához szükséges hosszú távú befektetések vállalását. Emlékeztet  arra, hogy a nők elleni erőszak, a nemi kizsákmányolás, a nemi szervek megcsonkítása is ok arra, hogy a nők elhagyják otthonukat. A nőket támogató befektetések pozitív hatással vannak a fejlődő országok gazdasági nővekedésére és a szegénység visszaszorítására. Ezért növelni kell a nők oktatására és egészségügyi ellátására szánt befektetéseket, illetve el kell távolítani az alapszolgáltatásokhoz, például az igazságszolgáltatáshoz való korlátozott hozzáférés akadályait. A nők szerepének erősítése, jogainak védelme, a nők láthatóbb részvétele a békefolyamatokban és a döntéshozatalban a stabilitás előmozdításának fontos eszköze az érintett országokban.

- Összehangolt munkára szólítja fel a menekültügyi és migrációs politikában részt vállaló európai biztosokat, s elvárja, hogy a Daphne programon keresztül kiemelt figyelmet szenteljenek a nők és a gyermekek sajátos szükségleteinek.

- A migráció kiváltó okainak felfedésére, a női vállalkozások és az oktatás támogatására irányuló hosszú távú befektetések vállalására szólítja fel az Európai Uniót, hogy ezzel a nőknek és gyermekeiknek otthonukban, a származási országokban teremtsen új kilátásokat.

-Felszólítja a tagállamokat, hogy teljesítsék az Afrika megsegítésére létrehozott sürgősségi alappal szemben vállalt kötelezettségeiket.

- Kéri az Európai Unió legmagasabb rangú képviselőit, ragaszkodjanak a nők részvételéhez és szerepvállalásához a béketárgyalásokon, a migrációról folytatott tanácskozásokon, csúcstalálkozókon.

- Felszólítja az Európai Bizottságot, az Afrika megsegítésére létrehozott sürgősségi alapon keresztül részesítse előnyben a nők szerepének megerősítésére irányuló programokat.

2. Hangsúlyozza, hogy az otthonukat elhagyó nők és lányok rendkívül sebezhetővé válnak. A bevándorló nők nagy kockázatnak vannak kitéve, szexuális zaklatással, kizsákmányolással, üzérkedéssel is szembe kell nézniük, a bevándorló férfiak az utazás során hajlamosak a nők ellen elkövetett erőszakra, a nemi alapú visszaélésekre.

- Felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy a menekültügyi eljárás során biztosítsák, hogy  a bevándorlás és menekültügy területén műküdő szervek, mint például a határrendészeti hatóságok, a Frontex és az  Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, munkájuk végzése során tartsák tiszteletben a nemek közötti különbségeket.

- Követeli, hogy a határrendészet munkatársait készítsék fel a különleges bánásmódot igénylő menekültek, a nők, a gyerekek, s főleg a felnőtt kísérete nélkül utazó kiskorúak fogadására.

3. Megállapítja, hogy a nők gyakran válnak kettős megkülönböztetés áldozatává, - a befogadó országban is, saját közösségükben is - s ennek orvoslása, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, gyakran korlátozott, főleg a nemi alapú erőszak, visszaélés esetében. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a bevándorlók integrálásába történő befektetések a befogadó társadalmakban kétirányban éreztethetik hatásukat: egyrészt ez lehetőség arra, hogy a befogadó közösség megossza értékeit a  különböző kulturális háttérrel érkező bevándorlókkal, másrészt pedig arra, hogy enyhítse a növekvő demográfiai válság hatását az európai munkaerőpiacon.

- Felszólítja a tagállamokat, hogy a kiskorú menekültek és bevándorlók részére szüleik státuszától függetlenül biztosítsa az oktatáshoz való hozzáférést, az iskolalátogatás lehetőségét, a szíriai menekültek gyermekeinek iskoláztatását az uniós tagállamok prioritásként kezeljék.

- Felszólítja a tagállamokat, biztosítsák a jelenleg az Európai Unió területén tartózkodó bevándorlók és menekültek egészségügyi ellátását, megfelelő elszállásolását.

- Figyelmezteti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák azon civil kezdeményezések finanszírozását, amelyek az emberi jogok és a nők jogainak biztosítására irányulnak, illetve elősegítik a nők beilleszkedését és a nemek közötti egyenlőséget.

- A női bevándorlók integrációja területén elért eredmények, bevált módszerek és gyakorlati eredmények tagállamok közötti megosztására is felhívja a figyelmet.

- Kéri, hogy a nők menedékjog iránti kérelmét férfi hozzátartozóik kérelmétől függetlenül bírálják el.

 

Dokumenty na stiahnutie: 
CsatolmányMéret
Fájl setnastdnihu.docx88.46 KB
Megosztás: