Nagy József kétlépcsős kisebbségi EU-s politikát javasolna

Egyhangú néppárti támogatás a kisebbségjogi közmeghallgatás mellett

Az Európai Parlament LIBE szakbizottságának néppárti előkészítő ülésén egyhangúan támogatták a Nagy József (Híd) kezdeményezte közmeghallgatás tartalmi koncepcióját. Az őshonos kisebbségekről szóló meghallgatásra 2015. április 22-én kerül sor az Európai Parlamentben. 

Az ide vonatkozó Európa Tanács-i kisebbségvédelmi standardok és az Unióban működő jó gyakorlatok bemutatása mellett a rendezvény fő témája a “hogyan tovább” lesz. 

“Uniós szinten nincs tovább vesztegetni való idő az őshonos kisebbségekre vonatkozó jogminimum megalkotására. Ma, amikor egy nagyon komoly globális identitás-harc folyik, Európának is össze kell zárnia és megóvnia európaiságunk tényezőit, így az alapvető európai sokszínűséget is." - hangsúlyozta a szlovákiai magyar politikus.  

Első ízben kerül sor ilyen magas szintű rendezvényre az őshonos kisebbségeket illetően az Európai Parlamentben. “Végre sikerült elfogadtatni, hogy az őshonos kisebbségek ügyét és igényeit meg kell különböztetni az új kisebbségek, a bevándorlók igényeitől.”

"Az elmúlt hónapok nagyon komoly tárgyalásokkal teltek, ennek köszönhető, hogy a tartalmi javaslatot a mai (szerk.megj. 2015.január 27.) napon egyetlen kritikai megjegyzés nélkül fogadtuk el. Sikerült széles nemzetközi körben előkészíteni egy pozitív, előremutató koncepciót, kiválóan együttműködve a magyar néppárti delegáció tagjaival és a határon túli magyar kollégákkal." 

“A nyilvános meghallgatás pozitív, konstruktív üzenetét a kisebbségi jogok legelismertebb nemzetközi szakértői segítik majd közvetíteni a hallgatóság, elsősorban az EP képviselők felé. Bízom benne, hogy a meghallgatással sok téves mítoszt dönthetünk le és nagy lépést tehetünk az európai kisebbségi jogminimum bevezetésének elfogadhatósága érdekében.”

“Persze sokan borulátók, de úgy gondolom, hogy ha az uniós kisebbségi politikát a szubszidiaritás elvével összhangban kétlépcsőssé formáljuk, az a tagállamok számára is elfogadható lehet. Az EU állapítja meg a standardokat, míg a tagállamok határozzák meg a jogi szabályozás személyi hatályát. Erről is szeretnék szakmai vitát folytatni a meghallgatáson.” - fogalmazott Nagy József, a Híd párt képviselője.” 

 

Megosztás: