Nagy József: Ne keverjük a bevándorlók és az európai őshonos nemzetiségi kisebbségek problémáit

A Európa Tanács esélyegyenlőségi bizottsága jóváhagyta a kisebbségi jelentést a Híd képviselőjének négy módosító javaslatával Bécsben az Európa Tanács Esélyegyenlőségi és Diszkrimináció Elleni Bizottsága és a Kisebbségi Albizottság elfogadta az európai hagyományos nemzeti kisebbségek helyzetéről szóló jelentést.
Nagy József Szlovákia képviselője szerint ez a dokumentum áttörő és pozitív irányban mozdíthatná a kisebbségek jogait, egyenjogúságát, életszínvonalát és megmaradásukat az Európai Unióban tagországaiban, így Szlovákiában is. Véleménye szerint a jelentés jogos hivatkozási alapul szolgálhat majd egy közös és kötelező kisebbségjogi standard elfogadásához az Európai Unióban.
Egy kötelező Európai Uniós kisebbségi törvény alapja is lehetne a jelentés
“Amennyiben a májusi választásokon sikerül bejutnom az Európai parlamentbe, ezt a munkát folytatni fogom és az elfogadott alapelvek alapján egy Uniós kisebbségi törvényt-irányelvet fogok kezdeményezni, amit a tagországok határos időn belül kötelesek lesznek bevezetni” -magyarázta Nagy József. Az Európai Unió a kisebbségi jogokat ma tagországi hatáskörben tartja és a Híd képviselőjelöltje ezt kérdés legalább részben Brüsszelre szeretné átruházni.
Országhatáron belül kell demokratikus jogokkal kielégíteni a nemzeti kisebbségek igényeit
“Nem értek egyet azzal, hogy erről továbbra is kizárólagosan a tagállamok döntsenek, mert már a nyugati országokban is egyre nagyobb emiatt a feszültség. Ezt Európa békéjének és egységének érdekében meg kell lépnünk, hiszen a történelem, a véres XX. század bizonyította, hogy a határok jobbra-balra való tologatásával a nemzetiségi feszültségek soha nem oldódtak meg. Az országok atomizációja sem vezet semmi jóra, lásd Jugoszláviát, ezért az egyedüli út: az adott országhatárokon belül kell demokratikus jogokkal kielégíteni a nemzeti kisebbségek emberi és kollektív igényeit. Ebbe beletartozik a bármiféle diszkrimináció kiküszöbölése, az önkormányzatiság különböző színvonala, a nyelvhasználat és az identitás megőrzésének feltételeihez a pozitív diszkrimináció főleg az oktatás és a kultúra területén.”
Áttörés: az őshonos nemzetiségi kisebbségek és a kollektív jogok elismerése
Nagy József szerint a legnagyobb áttörés az, hogy elfogadták magát a meghatározást, hogy léteznek hagyományos, azaz őshonos nemzeti kisebbségek. Ez azért fontos, mert így a bevándorlók specifikus problémái nem fogják gátolni a konszenzust a hagyományos európai nemzetiségi kisebbségek kérdéseiben. A másik óriási siker, hogy nagy többséggel elfogadták az eddig tabunak számító és sok tagállamban, így Szlovákiában is elutasított nemzetiségi kisebbségek kollektív jogainak az elvét.
Zöld utat a kisebbségi nyelvű, önkormányzati és kommersz rádió és TV adásoknak
“Személyes sikeremnek tartom, hogy a bizottság 41 tagja egyhangúlag elfogadta 4 módosító javaslatomat. A kultúrát érintő határozatpontom kimondja, hogy tilos diszkriminálni a kisebbségi nyelven sugárzó médiákat és azok létrejöttét. “Aki nem érti, nem nézze, ne hallgassa” elven alapuló liberális elektronikus médiapolitika vonatkozna az engedélyezési eljárásra és a gyakran felesleges szimultán fordításra és a drága feliratozásra. Így az Európa Tanács dunaszerdahelyi képviselője szerint a jövőben nálunk is végre sugározhatnának akár egymásnak is konkuráló, regionális, magyar nyelvű rádió és TV adások, ami emelné a színvonalat és táplálná a lokálpatriotizmust.
Támogatni és nem gátolni az etnikai integrációt a területi önkormányzatok kialakításánál
A megyefelosztás szempontjából Nagy József szerint óriási változást hozhat az a jóváhagyott javaslata, miszerint a területi önkormányzatok kialakításánál a gazdasági szempontok fölé kell emelni a régió történelmi, kulturális és nyelvi sajátosságait. Azaz ne az etnikai koncentráció ellen, különféle mondva csinált, gazdasági ürügyek alapján legyenek felállítva a megyehatárok, hanem ellenkezőleg a etnikai kisebbségek területi integrációja kerüljön előtérbe, ahogyan ezt Svájcban vagy Dél-Tirolban láthatjuk. Akár választási küszöbcsökkentéssel garantálni a nemzeti kisebbségek többpárti képviseletét “Arra vagyok a legbüszkébb, hogy elfogadták a nemzeti kisebbségek plurális, többpárti politikai képviseletének a garanciájáról szóló javaslatomat. Erre hivatkozva például Szlovákiában a parlamenti bejutási küszöböt a mai 5% ról 3%-ra lehetne csökkenteni. Ez nem csak több magyar párt bejutását, több képviselőt és nyomatékosabb érdekképviseletet jelentene, hanem a demokrácia érdekében parlamenti politikai többpártrendszert garantálhatna a szlovákiai magyarok számára is. Az ötödik javaslatom a kisebbségi iskolákban való államnyelv tanítását érintette, miszerint azt Európa-szerte alapfokon idegennyelv oktatási módszerrel kellene tanítani. Ezt sajnos nem fogadta el a bizottság, de bízom benne, hogy sikerül elegendő támogatást szereznem a plenáris ülésig, ahol azt újra beterjesztem” fejezte be Nagy József, a Híd Európai képviselőjelöltje. A dokumentumot áprilisban hagyja jóvá az Európa Tanács közgyűlése.
forrás: most-hid.sk
fénykép: most-hid.sk

Megosztás: