TOVÁBBKÉPZÉSI FELHÍVÁS!

A HÍD párt országos elnöksége a múlt évben elfogadta a párt által készített Kétnyelvű önkormányzat c. kérdőíves felmérés kiértékelését, mely a magyar nyelv hivatalos alkalmazását mérte fel a helyi önkormányzatok szintjén. Az elnökség ennek kapcsán úgy határozott, hogy a Bél Mátyás Intézet szervezésében és a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara szakmai felügyelete mellett biztosítja 15 hivatalnok számára a kétnyelvű hivatalos nyelvhasználat témában akkreditált szakmai továbbképzés anyagi fedezetét, és kezdeményezni fogja a továbbképzés elindítását.

A 2015. május 16-án induló és a szlovák oktatási minisztérium által akkreditált felnőttképzés a magyar - szlovák kétnyelvű környezetben dolgozó adminisztratív munkaerők kétnyelvű hivatalos nyelvhasználatát kívánja fejleszteni. A tanfolyamon résztvevők olyan használható tudást szerezhetnek, mely segítséget nyújt ahhoz, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében a hivatalos érintkezésben a magyar nyelvet szóban és írásban is megfelelő színvonalon tudják használni.

 

A képzés tanulmányi programja a következő hét témában ad elméleti és gyakorlati tudást a résztvevőknek:

 

  • A hivatalos és a jogi stílus a magyar nyelvben
  • Kommunikáció és retorika
  • Kétnyelvű hivatalos levelezés
  • A magyar nyelv helyesírása
  • Magyar nyelvművelés
  • A magyar és a szlovák hivatalos nyelv kontrasztív jelenségeinek vizsgálata
  • A magyar nyelv használatának jogi kerete a nyilvános kommunikációban

A képzés ideje és kezdete : 53 óra (6 hétvége), 2015. május 16.

A képzés helyszíne: a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

A képzést sikeresen befejező résztvevők az élethosszig tartó tanulásról szóló 2009. évi 568-as számú törvény 18.§-a értelmében az egyetem által kiadott bizonyítványt kapnak.

A képzésre jelentkezőkkel szemben támasztott alapkövetelmény a középiskolai végzettség és a magyar nyelv C1 (felsőfokú) ill. B2 (középfokú) ismerete.

A jelentkezés határideje és módja: 2015. árpilis 24.; írásban a laszlo.bukovszky@most-hid.sk  címen

A felhíváshoz kapcsolódő bővebb információkat az álábbi elérhetőségeken kaphat:

PhDr. Bukovszky László – szervezésért felelős előadó; laszlo.bukovszky@most-hid.sk; tel.: 0905656942

PhDr. Sándor Anna, PhD, egyetemi docens – a  tanulmányi program szakfelelőse;  asandorova@ukf.sk; tel.: 0905537597  

Galéria: 
Megosztás: