Régiófejlesztési csomag

A. Foglalkoztatás

Közös jövőnk kulcsa a munka. Azok az országok, amelyek képesek munkahelyeket teremteni polgáraik számára, saját kezükben tartják sorsukat. Szeretnénk elérni azt, hogy valamennyi polgárnak képességeihez mért munkája legyen, lakhelyére, életkorára, nemére és nemzetiségére való tekintet nélkül. Az állam legfontosabb céljának ezért a munkahelyteremtést és a munkahelyek megtartását tartjuk.

1. Támogatjuk a foglalkoztatási programok regionális szintű megerősítését. Az országos szinten túl a foglalkoztatás kérdése  a regionális, helyi fejlesztési programok része kell hogy legyen.

2. A magas munkanélküliséggel küzdő régiók esetében ez a fejlesztési adókedvezmény lehetőségét is jelentené. Ez új munkahelyek kialakításához nyújt segítséget.

3. A kis- és középvállalkozások érdekében hatékonyan működő vállalkozói közeg kialakítására van szükség. Egyszerűsíteni akarjuk az adórendszert, majd azt az alkotmányban kívánjuk rögzíteni. Javasoljuk az egykulcsos jövedelemadó visszaállítását és az adókulcs csökkentését, az értelmetlen jogszabályok eltörlését, és az „egy elfogadott, egy eltörölt jogszabály gyakorlatának bevezetését.

4. Támogatjuk a hosszú ideje munkanélküliek foglalkoztatását, járulékcsökkentő tétel bevezetését az alacsony jövedelműek esetében, a segélyek és a foglalkoztatás egyidejűsítését a tartósan munkanélküliek esetében, átgondolt közmunkaprogramok indítását.    

 

B. A régiók támogatása

A régiók támogatása a szociális és regionális különbségek felszámolásának támogatását jelenti. Olyan vidékre van szükségünk, ahol jó élni.

1. Abszolút prioritásként kell kezelni az állam közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését. Sokat kell még tennünk a régiók elérhetősége érdekében, célunk, hogy valamennyi településről legfeljebb 30 percen belül elérhető legyen az autópálya vagy a gyorsforgalmi út.  Feljeszteni akarjuk a kerékpárút-hálózatot is.

2. A vidék szempontjából kulcsfontosságú a mezőgazdasági termelés és az azon kívüli termelés fenntartása is. Olyan régiófejlesztési programokra van szükség, amelyek képesek arra, hogy kielégítő megoldásokat kínáljanak a fenntartható mezőgazdasági termelés és a munkahelyteremtés kihívásaira is.

3. Több tucat régiófejlesztési program létezik, de gondot jelent a közigazgatás megfelelő struktúrájának hiánya, amely valóban lehetővé tenné megvalósításukat. Konkrét régiófejlesztési programokra van szükség, amelyek szociálpolitikai kérdésekkel foglalkoznak, amelyeknek tanácsadói rendszerük és mentori programjaik vannak, miközben a jogkörök tisztázottak és biztosítottak az anyagi eszközök.  

4. Az oktatás fejlesztése a leginkább megtérülő befektetések közé tartozik. A globális gazdasági verseny keretein belül csak azok az államok lehetnek sikeresek, amelyek kiemelt jelentőségű befektetésként tekintenek az oktatásra.  Az esélyegyenlőséget hirdetve  támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek a hátránnyal indulók esélyeinek javításához vezetnek az oktatásban. Kiemelten fontosnak tartjuk a szakiskola-hálózat támogatását.    

 

C. A jövő régiói

Egy sikeres Szlovákia víziójának reagálnia kell az új keretfeltételekre, az új globális trendekre, amelyek számos gondot okoznak az egyes településeknek, régióknak és  az államnak is. A megváltozott feltételek között  helyi és regionális szinten egyaránt egyre kiélezettebb a konkurenciaharc. Régióinknak egy olyan tágabb perspektívára van szükségük, amely figyelembe veszi az adott térség  kínálta lehetőségeket  és problémákat is.  

1. Szükség van a megyék és járások rendszerének átszervezésére, amely a természetes régiók egységének megőrzésére, valamint jövőbeli fejlesztési lehetőségeikre helyezi a hangsúlyt.  Olyan megyék kellenek, amelyek nemcsak gazdasági szempontból logikusak, hanem lakosaik számára is felismerhetőek és elfogadhatóak.

2. Szükség van a települések és lakosaik pozíciójának jelentős megerősítésére, ideértve a helyi népszavazás súlyának újragondolását is, hogy a megadott kereten belül ne lehessen megkerülni a lakosok akaratát. Szűkíteni kívánjuk a kinevezett, és bővíteni a megválasztott képviselők jogköreit.

3. A vidéki turizmus is sokkal több támogatást és komplex tervezést  igényel, olyan adatbázisok kialakítását, amelyek nemcsak Szlovákia ikonikus látnivalóit mutatják be, hanem a helyi éttermekre, szálláshelyekre, kultúrára is felhívják a figyelmet.    

4. Kiemelten fontos a konkurenciaképes helyi termékek és helyi kezdeményezések fokozottabb támogatása, egyebek mellett pl. az egyes régiók kulturális örökségének (építészet, művészet, hagyományok), kortárs kulturális kezdeményezéseinek, regionális termékeinek bemutatása. Ennek része lehet az a kampány is, melynek célja, hogy több hazai, regionális termék kerüljön a szlovák üzletek polcaira.