Sólymos László: Elfogadta a kormány a vízügyi törvényt

Kitiltják a belső égésű motorral hajtott vízi járműveket a vízforrások védett övezetéből, egyértelműbbé válik a vízi erőművek környezeti hatásvizsgálata és szigorodnak a szennyvízkezelés szabályai. A kormány ma elfogadta a vizek és vízkészletek hatékony védelmére vonatkozó jogszabályt - adtas hírül a környezetvédelmi minisztérium sajtóosztálya.

„Talán senkit sem kell meggyőzni arról, hogy minden ország számára a víz védelme a legfontosabb dolog. Törvénymódosításunk jelentősen javítja és hatékonyabbá teszi a legértékesebb kincsünk védelmét" - mondta Sólymos László környezetvédelmi miniszter.
 
A vízügyi törvény és a lakossági ivóvízhálózatokról és csatornarendszerekről szóló jogszabály módosítása a törvények gyakorlati alkalmazása során felmerült gyakorlati problémákból indul ki, ezért több területet is érint. Például a belső égésű motorral hajtott vízi járművekkel nemcsak behajtani lesz tilos az I. és II. szintű vízvédelmi övezetekbe, hanem kikötni és horgonyozni is. A III-as szintű védelmi övezetekből kitiltják a kétütemű motorral hajtott járműveket is, ilyen például a jet-ski.
 
Módosul az olyan vízi építmények elbírálása is, mint az erőművek, kikötők, hidak és árvízvédelmi létesítmények. Ezek ugyanis a felszíni- és talajvizek állapotának romlását okozhatják. Az egész folyamat közigazgatási eljárás keretében zajlik majd. A gyakorlatban ez egyértelműbb elbírálási szabályokat jelent. A környezeti hatások vizsgálata mellett az egész eljárás a Vízgazdálkodási Kutatóintézet és a nyilvánosság részvételével zajlik majd.
 
Az elfogadott módosítás hatékonyabb ellenőrzéseket vezet be a szennyvízkezelés, főleg a szennyvíz ártalmatlanítása terén is. A gyakorlat azt mutatja, hogy az emésztőgödrök működtetésére vonatkozó kötelességek következetlen teljesítése kockázatot jelent a környezetre is, mivel gyakran szivárognak, szélsőséges esetben pedig tartalmuk a folyókba, patakokba ömlik. Az emésztőgödörrel rendelkező ingatlanok tulajdonosai eddig is kötelesek voltak szennyvíztisztító telepre szállítani a szennyvizet, ezután erről igazolást is be kell mutatniuk a községi vagy járási hivatalban.
 
A módosítás értelmében ugyancsak kötelesek lesznek az ingatlantulajdonosok 2021. december 31-ig csatlakozni a csatornahálózatra, kivéve, ha ez aránytalanul magas költségekkel jár.

Megosztás: