JÓZSEF NAGY: Hét érvvel Dublin 4 ellen

Európsky Parlament - Nagy József
A menedékkérelmek elbírálásakor a tagállamok felelősségét megállapító reformjavaslat elfogadhatatlan.

1 - A javaslat nem tartalmazza az EU-ba éves szinten maximálisan befogadható személyek számát és az annak meghatározására szolgáló mechanizmust sem.

Így megnövekszik a szívóhatás, a migránsok számára még vonzóbb lenne, hogy útra keljenek, amely veszélyt jelent a bevándorlókra, de az EU, a tagállamok és az önkormányzatok éves költségvetésére is (az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában, de ugyanígy Németországban és Svédországban is a befogadott személyek maximális éves számát állami hatóságok előre határozzák meg).

2 - Hiányzik a megbízható gyakorlat a menekült-státuszra való jogosultság elbírálására és nincs végrehajtható visszatérítési - kitelepítési mechanizmusunk a kiutasítottakkal szemben.

3 - Ellenzem a javaslatot, hogy civil szervezeteket a konfliktusokkal sújtott országokban menekültnek vélt személyek toborozásához és az EU területére szállításához jogköröket kapjanak.

Azt támogatom, hogy a civilek a befogadott  menekültek integrációjában segítsenek.

4 - Ellenzem több, a menekültügyi eljárás felgyorsítására tett naivan jóhiszemű javaslat elfogadását, amelyek nem számolnak a visszaélésekkel, sőt motiválják a csalókat, embercsempészeket és az okirat-hamisítókat.

Kockázatot jelent az a javaslat is, amely a már befogadottak testvéreinek automatikus betelepítését  javasolja, hiszen a családegyesítéskor a rokoni kapcsolatok bizonyítása eddig is a visszaélések és a korrupció melegágya volt. 

5 - Az állandó újraelosztási kvótarendszer túllépi az EU hatáskörét.

Itt most nem a szükséghelyzetben elfogadható rendkívüli és átmeneti intézkedésekről beszélünk, ahogy az a kötelező kvóták esetében történt (Európai Bíróság ítélete).

6 - Az olyan büntetések kilátásba helyezése, mint a hivatalnoki döntésen alapuló uniós támogatások önkényes megvonása, ellentétes az EU alapító szerződésével.

Ehelyett az Európai Unió Bíróságának kellene büntetést kirónia. A támogatások megállítása értelmetlen helyen büntetne, hiszen az önkormányzatok, az oktatás, a közlekedésfejlesztés, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, de akár a tengeri halászat területeit érintené, amelyeknek semmi közük nincs egy állam menekültpolitikájához.

7  - A büntetésjavaslat igazságtalan, hiszen a felzárkóztatási és strukturális alapok elosztása nem arányos a tagállamok közt, így a leállításuk egyes országokat súlyosan, másokat viszont kevésbé vagy egyáltalán nem érintene, így azokat a pénzügyi szankció  nem is motiválhatja a végrehajtásban. 

„Olyan ez, mintha a nagyapa gyorshajtásáért büntetésként az unokája gyermeknevelési támogatását vonná meg a rendőr.  És akinek nincs unokája, az nem fizet...”

Egy ilyen szabályozás a külső határokon a menekültek és a gazdasági migránsok számának komoly növekedéséhez vezetne, a kötelező áttelepítési rendelkezés pedig a schengeni belső határok állandó ellenőrzésének visszaállítását eredményezné az EU-n belüli másodlagos menekült-mozgások csökkentése érdekében. Ez elfogadhatatlan és romboló hatású az EU egységére nézve. 

Megosztás: