A környezetvédelmi tárca reakciója a Mi vagyunk az erdő felhívásra

A szeptemberben bemutatott Nemzeti Erdővédelmi Memorandum jelentős átfedésben van a Mi vagyunk az erdő felhívás céljaival

A környezetvédelmi minisztérium a természetvédelemről folyó vita hasznos elemének tartja a Mi vagyunk az erdő elnevezésű felhívást. Hasonló álláspontot képvisel ugyanis az ország legértékesebb erdeiben uralkodó viszonyokról és a felvázolt megoldásokról egyaránt. Ezt jól illusztrálja a Nemzeti Erdővédelmi Memorandum, a tárcaközi együttműködési keretdokumentum is, amely jelentős átfedésben van, a Mi vagyunk ez erdő kampány „tízparancsolatában” megfogalmazott célokkal és megoldási javaslatokkal.

„A nemzeti parkoknak erősebb és hatékonyabb védelemre van szükségük. Legfőbb ideje tisztázni, hogyan viszonyulunk az erdőkhöz. Csak a nyersanyagforrást látjuk bennük vagy ellenkezőleg. Olyan területet jelentenek, melyek biztosítják a ritka fajok védelmét, lehetőséget adnak az emberek egészséges kikapcsolódására és az idegenforgalom fejlesztésére, főleg a legkevésbé fejlett járásokban” – jelentette ki még szeptemberben Sólymos László környezetvédelmi miniszter.

A dokumentum első változatát a tárcavezető szeptember végén személyesen terjesztette a földművelésügyi miniszter elé. Ez még jóval azelőtt történt, hogy elindult a Mi vagyunk az erdő kampány. Sólymos László miniszter egyébként egyetért a természetvédőkkel abban, hogy a jelenlegi jogszabályozás mellett az erdővédelem tárcaközi feladat.

Míg a „tízparancsolat” és a memorandum is egyfajta keretnyilatkozat, a környezetvédelmi tárca konkrét lépéseken dolgozik annak érdekében, hogy a minisztérium és a felhívás közös céljai a gyakorlatban is megvalósuljanak. Már szeptember végén jelezte a tárca, hogy előkészíti a természetvédelmi törvény módosítását, melynek alappilléreit már ismertette. A további lépéseket a szlovák környezetvédelem programdokumentuma, a Környezetvédelmi Stratégia tartalmazza, amely pár héten belül nyilvánosságra kerül.

A Mi vagyunk az erdő, a Nemzeti Erdővédelmi Memorandum és
a Környezetvédelmi Stratégia közös céljai

Az erdővédelem, az erdőgazdálkodás és a régiófejlesztés közötti egyensúly

Mit mond az erdő „tízparancsolata“: A fakitermelést és a többi, szűk érdekcsoportok által, a nemzeti parkokban végzett természetromboló tevékenységet, természetbarát idegenforgalommal kell felváltani, amely a régiók fejlődését eredményezi és lehetőséget ad az embereknek, hogy lássák és megtapasztalják a vad természetet.

Mit mond az erdővédelmi memorandum: A védett területeken olyan tevékenységek előmozdítására és aktív támogatására van szükség, melyek az idegenforgalom és turizmus gazdasági potenciálján alapulnak, tiszteletben tartva a védett területeket, küldetésüket és az általuk védett természeti értékeket.

Kíméletes erdőgazdálkodás

Mit mond az erdő „tízparancsolata“: Minden erdőben – a nemzeti parkokon kívüli is, kíméletes erdőgazdálkodást kell folytatni, hogy a fatermelésen kívül más feladatokat is képesek legyenek ellátni.

Mit mond az erdővédelmi memorandum: A szlovákiai erdők állapotának általános javítása érdekében támogatni kell a felelősségteljes erdőgazdálkodás alapelveinek és gyakorlatának bevezetését az erdőgazdálkodási tervekben.

Mit tartalmaz a Környezetvédelmi Stratégia: Az erdészeket arra kell ösztönözni, hogy térjenek át a természetbarát gazdálkodásra. A fenntartható fakitermelés érdekében a kíméletes erdőgazdálkodást kell előtérbe helyezni, korlátozni kell a nem őshonos fa monokultúrák kiültetését, a tarvágásos és nagy területeket érintő fakitermelést, növelni kell a sokféleséget és elősegíteni az őshonos fák és növények termesztését és kiültetését.

Beavatkozásmentes területek

Mit mond az erdő „tízparancsolata“: A természeti örökség védelmének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy Szlovákia területének 5 százaléka beavatkozásmentes maradjon.

Mit tartalmaz a Környezetvédelmi Stratégia: A nemzeti parkok magját emberi beavatkozás nélküli területek fogják alkotni. 2025-ig minden nemzeti park kiterjedésének 50 %-át, 2030-ig pedig 75 %-át. A nemzeti parkok mai kiterjedése mellett, a 75 % az ország területének 4,96 százalékát jelentené.

NEM a káros emberi beavatkozásra

Mit mond az erdő „tízparancsolata“: Szlovákia gyönyörű természetének köszönhetően egyedülálló, azt szeretnénk, ha ez így is maradna – mindennemű káros emberi beavatkozás nélkül.

Mit mond az erdővédelmi memorandum: Be kell biztosítani Szlovákia őserdeinek szigorú védelmét, ezzel pedig, emberi beavatkozás nélkül, lehetőséget adni az ökoszisztémák természetes fejlődésére.

Mit tartalmaz a Környezetvédelmi Stratégia: A gazdasági erdőkön és az aktív gazdálkodással rendelkező területeken a fakitermelést azon fajok és élőhelyek ökológiai igényei alá kell rendelni, melyek védelme érdekében az adott területet védetté nyilvánították.

A természetvédelem elsőbbsége a gazdasági érdekekkel szemben

Mit mond az erdő „tízparancsolata“: Senki sem jogosult saját érdekében eltulajdonítani és károsítani a természeti gazdagságot. A nemzeti parkok a legjelentősebb és legértékesebb nemzeti örökségünk.

Mit mond az erdővédelmi memorandum: Szigorú védelmet kell biztosítani a nemzeti parkok és más védett területek számára, hogy a természetvédelmi törvény értelmében ezeken a területeken a természetvédelem minden más érdek felett álljon.

Mit tartalmaz a Környezetvédelmi Stratégia:

Az erdőgazdálkodási programok kötelezően tartalmazni fogják az állatok, növények, gombák és élőhelyeik védelmére vonatkozó feltételeket, mégpedig minden egyes állomány esetében, amennyiben ez a természetvédelmi törvény szempontjából meghatározó. Az erdőgazdálkodási program jóváhagyásának folyamata során a Természetvédelmi Hatóság véleménye kötelező érvényű lesz.

 

 

 

Megosztás: