Polgári Vízió 2016

Letöltés

Az alábbi linklre kattintva letöltheti a Polgári Víziót PDF formátumban.

Letöltés (750KB | PDF)

Adobe Acrobat letöltése

A Polgári Vízió a Híd párt hosszú távú politikai programja, amely bemutatja a párt célkitűzéseit a következő években. Nem csak egy nagy léptékű stratégiai anyag, de egyben az általa kitűzött célok megvalósításához rövid távú, konkrét lépések egész sorát ajánlja. A neves szakértő bevonásával előkészített Polgári Vízió tájékoztatja a választókat arról, hogyan képzeli el a Híd Szlovákia jövőjét, és hogy milyen lépéseket szeretne tenni annak érdekében, hogy az az egy élhető, gyarapodó országgá váljon ahol mindenki otthonra talán. Emellett iránymutatást ad a párt vezetésének és tagságának a következő időszak prioritásaival kapcsolatban, segíti a döntéshozatalt és a Híd politikai partnereinknek is információval szolgál pártunk célkitűzéseiről.
A Polgári Vízió azokkal az ügyekkel foglalkozik, amelyek a Híd választói és politikusai számára a legfontosabbak, és amelyekben a párt mást, jobbat, hasznosabbat tud mondani, mint a politikai paletta többi pártja. A cél az, hogy ezekben a súlyponti témákban a Híd véleménye, víziója megkerülhetetlenné váljon.

Hogyan lehet Szlovákia ismét versenyképes, gyarapodó ország? Hogyan csökkenhető a munkanélküliség? Véleményünk szerint csakis jobb adórendszerrel és stabil gazdaságpolitikával.
Régiófejlesztési politikánk azokra a területekre koncentrál, amelyek a jövő Szlovákiájának szempontjából is fontosak: a közigazgatásra, a mezőgazdaságra, a vidékfejlesztése, a környezetvédelemre és a turisztikára.
Bemutatjuk azokat a lépéseket, amely elősegítenék, hogy Szlovákiának modern, demokratikus és stabil alkotmányos rendszere legyen. A jelenlegi áldatlan állapotokat nem hagyhatjuk szó nélkül.
Egy olyan Szlovákiát szeretnénk, ahol mindenki otthon érezheti magát, ahol érdemes dolgozni és ahol jó élni, ahol mindenki biztonságban érezheti magát és ahol, ha szükséges, van kihez fordulni a bajban.
Szlovákia csak akkor lehet biztonságban, ha külpolitikájában összhang van az értékek és az érdekek között. Megmutatjuk, hogy tehetünk ezért a legfontosabb külpolitikai kérdésekben, beleértve Ukrajnát is.
Nemzetpolitikánk esélyt ad a szlovákiai magyar kultúra és a magyar nyelv közegszerű fennmaradására Szlovákiában, és segítségével fenntartható a szükséges embertömeg egy stabil és virágzó közösség biztosításához.
Prioritásunk, hogy a szlovák állam ne vesztegessen el további évtizedeket csak értelmetlen projektekre. Olyan konkrét lépéseket javasolunk, amelyekkel lehetséges a jelenlegi kedvezőtlen tendenciák megfordítása.
Bemutatjuk a szükséges lépéseket a ruszin közösség fejlesztése érdekében, a hangsúlyt a nemzetiségi politika, a ruszin nemzetiségi kultúra és iskolaügy támogatására helyezve.
Koncepciónk a 21. század iskolájának híve, egy olyan nyitott, befogadó iskoláé, amely a minőség, hatékonyság, eredményesség jegyében a tanulói kulcskompetenciák fejlesztését tűzi ki céljául.
Alapvető meggyőződésünk, hogy az egészségügy a pácienseket kell, hogy szolgálja, az ő érdekeik kell hogy érvényesüljenek. Kiemelten foglalkozunk az egészségügy fenntarthatóságával és az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének biztosításával