Ravasz Ábel: Az első 100 napom romaügyi kormánybiztosként

Romaügyi kormánybiztosként az első 100 nap során a hivatal gyenge pontjainak beazonosítására törekedtem. Ezeket azután az egyes osztályok tevékenységének auditjával és a személyi állományban történt változtatásokkal, valamint a regionális irodák megerősítésével igyekeztem kiiktatni. Éppen az utóbbiban látom a legnagyobb teret az előrelépésre, mivel az említett irodák biztosítják a régiókkal való közvetlen kommunikációt, és így kulcsfontosságúak munkánk számára.

Hiányosnak, sőt helyenként nem létezőnek láttam a hivatal és a polgárok közötti kommunikációt. Ez további problémákhoz vezetett. Példaként a községek a számukra egyébként kulcsfontosságú, ún. Take Away projekttel kapcsolatos alulinformáltságát hoznám fel. Jelenleg azon dolgozunk, hogy újra létrehozzuk az elemző ügyosztályt, melynek sikeres és effektív működését szakképzett és elegendő létszámú alkalmazott fogja biztosítani. Az osztály prioritásai közé tartoznak az oktatás, a foglalkoztatottság, a lakhatás, az egészség, az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás kérdései.

Prioritásaim közé tartozik a minisztériumokkal való kapcsolatok megerősítése és fejlesztése is. Kormánybiztosként a találkozókon és tárgyalásokon való személyes jelentétemmel kívánom elérni, hogy ezek a kapcsolatok valóban aktívak legyenek. Célom, hogy a hivatal a kormányzati intézményrendszer egyik meghatározó csomópontjává váljon.

A konkrét lépéseket illetően, a fentiekben említett Take Away csomag felosztása mellett döntöttem, hogy a projektek megvalósítása a lehető legsimábban és leggyorsabban megtörténjen. Mivel a 2016-os év Szlovákia EU-s elnökségének is éve, erre is reagálunk. Már megkezdtük egy nagyobb októberi konferencia szervezését is. Ugyanakkor számos más területen is aktívak vagyunk, például a roma nyelvű oktatás területén, és a fiatal romák közötti kapcsolatrendszerek fejlesztésében. A roma integrációs keretstratégia ötödik éve okán összehívtuk a Tárcaközi Koordináló Munkacsoportot. Együttműködünk a leszakadó régiók felzárkóztatásáért felelős kormánybiztossal a magas munkanélküliség csökkentését célzó akciótervek ügyében.

Az oktatás területén a hivatal hosszú távú célja, hogy megnőjön az óvodába járó és egyben csökkenjen a speciális iskolákat látogató roma gyerekek száma, és a szegregáció elleni hatékony küzdelem is. E területen kulcsfontosságú lesz az új diagnosztikai rendszer is, amely az oktatási minisztériummal együttműködve készül.

Nem szabad alábecsülni a foglalkoztatottság kérdését sem. Elsősorban az iskolázottság szintjének javítására, a munkaerő mobilitásának kérdéseire, és a szociális juttatások rendszerének jobb beállítására kell törekednünk. Fontos az életkörülmények kérdése is, amelyeken például a telkek tulajdonviszonyának rendezésével, illetve a romatelepek infrastruktúrájának kialakításával is javíthatunk. Jelenleg a mezőgazdasági minisztériummal együttműködve az építési törvény módosításán dolgozunk. Az első száz nap során részt vettünk a személyi csődről és kölcsönökről szóló törvényjavaslat-módosítás munkálataiban is.

A roma közösségek életminőségének javításában a közvélemény megváltoztatásának is szerepe van. Ide tartozik a roma kultúra és nyelv helyzetének megoldása, de a biztonságérzet garantálása is az egyes régiókban. Tárgyalunk az egyes minisztériumokkal a roma polgárőrség újraalakításának kérdésében, amelyek az együttélés minőségének javulását eredményezhetnék.

A romák integrációja horizontális prioritás, azaz sok mindenkinek ki kell vennie a szerepét belőle. Ezen belül a hivatal feladata elsősorban az, hogy koordinálja, összehangolja az adott terület valamennyi résztvevőjének tevékenységét. Nincsenek gyors megoldások, a nagyléptékű külső beavatkozások nem működnek. A hivatalom működésének sikeressége épp ezért csak az állami integrációs politika sikerével mérhető.

 

A munkámról a hivatal weboldalán>>> és a hivatalos facebook>>> oldalamon olvashatnak többet.

Megosztás: