Solymos László: 100 nap kevés arra, hogy valóban látványos változásokat hozzunk, de arra elég, hogy a változások elkezdődhessenek.

A kormányprogam szempontjából a legfontosabb rendszerszintű változásnak azt tekintem, hogy létrehoztuk a független környezetvédelmi elemzőközpontot (IEP) Meggyőződésem, hogy ez a lépés nagyban elősegíti, hogy a környezetvédelemben is a tudásalapú hozzáállásal, a modern kor követelményeinek megfelelő szinten lehessen meghozni a döntéseket Az elemzőközpont megbízható és magas színvonalú elemzéseket és előrejelzéseket készít majd a környezetvédelem kapcsán. Vezetője az a Martin Haluš lesz, aki hosszú ideje a pénzügyminisztérium elemzőintézetének szakembere volt.

A civil szektor kihagyhatatlan része a szlovákiai környezetvédelemnek. Tudatában vagyok annak, hogy mennyire fontos munkát végeznek, éppen ezért nagyon fontos számomra a korrekt kapcsolat fenntartása velük. Nélkülük nagyon nehéz lenne környezetvédelmi politikát folytatni az országban. Éppen ezért nem sokkal beiktatásom után találkoztam több neves környezetvédő és civil szervezet vezetőivel. Hiszem, hogy az együttműködésünk sikeres, korrekt és gyümölcsöző lesz. Sikerült felélesztetünk a háromoldalú zöld érdekegyeztető tanácsot is. Az eddigi tárgyalások azt bizonyítják, hogy minden fél érdekelt a további együttműködésben.

A minisztérium az első száz nap során számos problémás témával is foglalkozott. Lépéseket tettünk abba az irányba, a minisztérium alá tartozó intézmények jobban működjenek. A vajkai komp ügyével foglalkozni kezdtünk, lecseréltük a vízgazdálkodási vállalat (Vodohospodárska vystavba) vezetőségét. Nem célom a nagytakarítás, inkább szeretném elkerülni, hogy felesleges hulladék keletkezzen. Ám a korábban keletkezett környezetvédelmi szennyezésekkel foglalkozni kell. Ilyenek a pozsonyi Vereknye, Aranyosmarót és számos vasúti és katonai telep korábbi, környezetszennyező lerakatai. A minisztérium célja, hogy a jövőben ilyen szennyezések ne jöjjenek létre. Számos feladattal foglalkozunk a települések csatornázási rendszere és szennyvíztisztító állomások, valamint az árvízvédelem kapcsán is. A munkák már a nyár végén elkezdődhetnének.

A minisztérium, de egyben az egész ország számára komoly kihívást, de egyben esélyt jelent az EU elnökség sikeres lebonyolítása. Július folyamán egy remek konferenciát szerveztünk, melynek a témája a víz volt, és egy informális tanácsi ülést, melyen az EU tagállamok környezetvédelmi miniszterei vettek részt. A találkozó témái kapcsán, melyek a klímaváltozást, a szárazság és az árvizek elleni harcot érintették, kizárólag pozitív reakciókat kaptunk. Az időjárás szélsőséges kilengései kapcsán egységes európai álláspontra kell törekedjünk. Soros elnöki tagállamként készen állunk képviselni az EU álláspontját több mint 20 globális környezetvédelmi rendezvényen, melyek közül az ENSZ klímaváltozással kapcsolatos marokkói konferenciáját emelném ki. Ezen a konferencián legfőképpen arról lesz majd szó, milyen módon lehet majd a valóságba is átültetni a párizsi klímaegyezményt, melynek a célja az volt, hogy lassítsa a bolygónk felmelegedését. Szlovákia még az idei év folyamán ratifikálja ezt az egyezményt. Számos egyéb rendezvény vár ránk, amilyen az őszi pozsonyi, zöld gazdaságról szóló konferencia. Remek csapattal dolgozom, így biztos vagyok abban, hogy a megkezdett aktivásokat sikerük véghez is vinnünk.

Célom, hogy megváltoztassuk a környezetvédelemhez való hozzáállást is. Mindent meg kell tegyünk azért, hogy az emberek megértsék, az egészséges élet alapja az egészséges környezet. Mindnyájunkban működhet egy zöld iránytű, hiszen a környezetünkhöz való felelősségteljes hozzáállás egyben a saját és gyermekeink egészségéhez való felelősségteljes hozzáállást is jelenti. Nem lehetünk közömbösek azzal kapcsolatban, hogy évente ezrek halnak meg a környezetszennyezés miatt. Ezzel kapcsolatban minden kezdeményezés iránt nyitott vagyok.

Éppen ezért létrehozzuk a "Zöld Oktatási Alapot”, melyet a vállalkozók, a donorok, és a környezetvédelmi tárca együtt támogat majd. A célja az lesz, hogy a civil szervezeteken keresztül környezettudatosságra oktassa az iskolásokat. Bízom abban, hogy ennek az alapnak és az általa támogatott programoknak is köszönhetően a környezetvédelem és a saját egészségünk védelme olyan természetessé válhat nálunk is, ahogy azt az északi államokban látjuk.

Hiszem azt, hogy a munkatársaimmal karöltve sikerül véghezvinnünk céljainkat és megvalósítani azon feladatainkat, melyeket a kormányprogramban, vagy a nemzetközi kötelezettségekben szerepelnek, vagy akár belső meggyőződésünkből fakadnak.

Ha arra fogunk törekedni, és hogy egészséges életet éljünk, és korrekt kapcsolatot tartsunk fenn azokkal partnerekkel és szervezetekkel, melyek komoly befolyással lehetnek az életkörülményeinkre, méltóságteljes életkörülményeket hozhatunk létre mindenki számára. Elsősorban erre kell törekedjünk. 

Megosztás: