splnomocnenec pre národnostné menšiny

A szlovák kormány kisebbségi kormánybiztosnak nevezte ki Bukovszky László történészt, aki eddig a Híd ombudsmanjaként dolgozott.

Feliratkozás splnomocnenec pre národnostné menšiny csatornájára