Vavrek István: Közösen egy méltó életért

Vavrek István
Vavrek István, a Híd romákkal és mélyszegénységgel foglalkozó szakpolitikusa, Rimaszécs polgármestere szerint eljött az idő a változásra, a roma integráció ügyének szakszerű és effektív képviseletére

Ennek egyfajta kézikönyve lehet a Híd Polgári Víziójában található Mélyszegénységi- és romapolitika című fejezet, amely konkrét lépésekben vázolja fel a megoldásokat, a sikerhez azonban szükséges a többségi társadalom együttműködése is. Olyan kérdésről van szó, amely mindenki számára fontos: nemcsak a romáknak, hanem a velük élőknek és végső soron az ország minden egyes polgárának érdeke, hogy ez az égető probléma a lehető leghatékonyabban rendeződjön.

„Valamivel több, mint két évvel ezelőtt alakítottuk meg a PURT szervezetet, mely a Híd hathatós támogatásával, és a helyi közösségek összefogásával azóta is sikeresen működik. Ez az első olyan szervezet, amely elsősorban a szlovákiai magyar romákkal foglalkozik, és amelynek munkájába mára több, mint 50 település 300 aktivistája kapcsolódott be. A modell nagyon egyszerű, kis befektetéssel és rengeteg energiával, valamint az érintett falvak polgármestereinek közreműködésével nagy dolgokat hajtunk végre. Eddig szinte minden erőfeszítésünk sikeresen zárult, és ez csakis annak köszönhető, hogy a PURT-ban tevékenykedő aktivistáink tényleg hisznek az ügy sikerében. És itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy játszótereket építünk, óvodákat, iskolákat újítunk fel, rendezvényeket szervezünk és segítünk a bekapcsolódó falvak lakóin. A szervezet azért működik ilyen jól, mert a közösségi szellem viszi előre. A tenni akarás és a sikerélmény falakat dönthet le, még olyan magas munkanélküliségi aránnyal rendelkező vidékeken is, mint Gömör vagy Nógrád,” - mondta Vavrek István.

„A hosszú aktivista évek alatt rájöttem, hogy a romák helyzetét megfelelő politikai képviselet nélkül csak enyhíteni tudjuk, megoldani nem. A folyamat lassú, rengeteg türelmet és munkát igényel, de el kellett kezdenünk valahol. Ezért is döntöttem úgy, hogy a novemberi önkormányzati választásokon megmérettetem magam, és elindulok Rimaszécs polgármesteri székéért. A roma szervezetben végzett munkám és a helyiek bizalmának köszönhetően sikerrel vettem az akadályt. A Híd színeiben indulva sikerült megnyernem a választásokat, és azóta is gőzerővel dolgozunk az előző vezetés okozta károk enyhítésén, valamint azon, hogy Rimaszécs újra az a falu legyen, ahol érdemes becsületesen és méltóságteljesen élni,” - szögezte le Vavrek.

A Híd a 2014-es év elején mutatta be stratégiai dokumentuma, a Polgári Vízió a romák és a mélyszegénységben élő polgárok problémáira válaszokat kínáló fejezetét. A dokumentum a gazdasági válság egyik legkellemetlenebb jelenségére kíván választ adni: ez pedig a szegénység elmélyülése szerte a világon, amely alól Szlovákia sem kivétel. A Híd igyekszik a maga összetettségében szemlélni az említett kérdéseket: kitér a szociálpolitikára, a munkaerőpiacra, az oktatásügyre, a lakhatás kérdésére, az együttélés problémáira, valamint a kultúrára.

„A gratulációk és a bíztató szavak mellett a romaszervezetet és engem személyesen is értek támadások a párttal való együttműködés miatt. Szeretném leszögezni, hogy a Híd volt az, aki segítséget nyújtott az itt élő romáknak és cserébe nem kért semmit. A Híd volt az a párt, amelyik semmitmondó üres ígéretek helyett konkretizálni tudta a romaüggyel kapcsolatos elképzeléseit. A Polgári Vízió romákkal foglalkozó fejezetének én is társszerzője voltam, és büszke vagyok arra, hogy egy olyan csapat tagja lehetek, amelyiknek nem csak a választások előtt fontosak a romák, és amelyiknek átfogó víziója van a jövőnkkel kapcsolatban. A dokumentumban külön foglalkozunk a szociális segélyek kérdésével is. Az állami szociálpolitika kiindulópontja nem lehet más, mint hogy az államnak mindenkor kötelessége a túléléshez szükséges létminimumot biztosítani minden állampolgára számára. Ez nem csak a segélyezetteknek, de a segélyezőknek is érdeke, hiszen a szolidaritás az európai kultúra egyik legfontosabb értéke. Viszont azt szeretnénk, hogy azért hogy megérje dolgozni, a minimálbér jóval nagyobb legyen a segélynél – hogy az emberek ne maradjanak otthon, ha van munka. Támogatjuk azt is, hogy a szociális segélyek egy része kötődjön a közmunkához. Az abban résztvevők bónuszhoz jutnának (néhány százaléknyi pluszról van szó), ami motivációt jelenthetne a segélyezettek közmunkavállalása szempontjából. Fontos azonban kitérni arra is, hogy egy ilyen bónuszrendszer önmagában nem elég a feketemunka elleni fellépésre. Annak visszaszorítása a fenti javaslattal egyidejűleg megoldandó szakpolitikai feladat. A párt és jómagam is ennek a feladatnak a végrehajtásán dolgozunk,”- folytatta Vavrek.

„Ami pedig Rimaszécset illeti, azon dolgozunk, hogy a magas munkanélküliségi ráta ellenére a gazdasági mutatókat feljebb tudjuk tornázni. Ehhez elengedhetetlen a lakkosság együttműködése és az egymás iránti bizalom kiépítése. Az elkövetkező négy évben minden erőmmel azon leszek, hogy a falu egyfajta önfenntartó gépezetként működjön. Szeretnénk bevonni minél több lakost a folyamatba, ezáltal munkahelyeket és lehetőségeket teremtve nem csak egyéneknek, hanem egész családoknak. Természetesen külső segítségre is szükségünk lesz, olyan projekteket dolgoztunk ki, amelyek idecsábíthatják a befektetőket, legyen szó akár a mezőgazdaságról, akár fémfeldolgozásról. Rövid távú céljaim között szerepel egy állandó fogorvosi rendelő és egy szociális lakás-hálózat megteremtése is. Tudatosítanunk kell azt, hogy a lefektetett célok és egy méltó élet eléréséhez közösen kell dolgoznunk, méghozzá mindnyájunknak,” -  zárta Vavrek István, Rimaszécs polgármestere.  

Megosztás: