Správy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity /ÚSVRK/ chce spresniť informácie ohľadne spustenia národných projektov, ktoré odzneli na tlačovej besede bývalého splnomocnenca Petra Polláka. Podľa súčasného splnomocnenca Ábela Ravasza sa robí všetko preto, aby sa odstránili nedostatky, ktoré sa nabalili práve počas pôsobenia Petra Polláka, a ktoré dnes bránia v spustení projektov.

30.09. 2016

​Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská dnes v rámci spoločného rokovania vlád SR a ČR absolvovala pracovné rezortné rokovania s ministrom spravodlivosti ČR Robertom Pelikánom a ministrom pre ľudské práva, rovné príležitosti a legislatívu ČR Jiřím Dienstbierom.

26.09. 2016

Ochrana morských druhov, tropického dreva, slonoviny či nosorožcov je pálčivou témou debát v juhoafrickom Johannesburgu, kde sa zišlo takmer 2500 delegátov zo 183 krajín sveta. Slovenskú delegáciu vedie na medzinárodnej konferencii zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) minister životného prostredia László Sólymos.

26.09. 2016

Ochrana morských druhov, tropického dreva, slonoviny či nosorožcov je pálčivou témou debát v juhoafrickom Johannesburgu, kde sa zišlo takmer 2500 delegátov zo 183 krajín sveta. Slovenskú delegáciu vedie na medzinárodnej konferencii zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) minister životného prostredia László Sólymos.

23.09. 2016