Správy

Gábor Gál/ Gál Gábor

Ide o reakciu na súčasný stav, keď občania prichádzajú o štátnej občianstvo proti svojej vôli.

Voľby do Európskeho parlamentu

24. máj 2014.

Voľby/Választások

Strana Most-Híd by získala 6,6% hlasov rozhodnutých voličov.

Spravodlivosť/Igazságszolgáltatás

Stanovisko strany Most-Híd k tomu, že Ústavný súd SR dnes na svojom verejnom zasadnutí zamietol návrh skupiny poslancov na preskúmanie ústavnosti Zákona o štátnom občianstve, ktorý zakazuje občanom SR dvojaké štátne občianstvo.

13.09.2014

Strana Most-Híd predstavila dnes na VIII.Sneme nové logo strany.

Konaj. Reaguj. Rozhoduj.

24. máj 2014.

Očakáva sa 120 delegátov a viac ako 60 domácich i zahraničných hostí.

Béla Bugár, predseda strany Most-Híd

Podľa predsedu strany Most-Híd bolo prvýkrát v histórii dotknuté právo poslanca NR SR predkladať návrhy zákonov a oboznamovať s ich obsahom parlament.

Lucia Žitňanská

Stanovisko poslankyne NR SR Lucie Žitňanskej k odvolaniu člena Súdnej rady SR Dušana Čima a k novej voľbe, ktorú na jeho miesto vypísal predseda NR SR Pavol Paška.

Ivan Švejna

O jednom z najdôležitejších zákonov tohto volebného obdobia musí rozhodnúť Ústavný súd SR.

Voľby/Választások

Ak by sa voľby do NR SR konali tento víkend do parlamentu by sa dostala aj strana Most-Híd, ktorá si v prieskume verejnej mienky opäť polepšila.

Občianska vízia 2016

Most-Híd vo štvrtok predstavil dokument, ktorý je v poradí siedmou časťou strategického materiálu strany – Občianska vízia 2016.

Stránky

kalendár
hodina
Podujatia
16.08. 2014
20:00
Tanečná zábava, ktorú organizuje miestny klub Most-Híd v obci Mierovo
18.08. 2014
10:00
Zasadnutie Predsedníctva Most-Híd v Bratislave
30.08. 2014
09:00
Brestovce - Rybarská súťaž
09.09. 2014
15:00
Zasadnutie Predsedníctva Most-Híd v Bratislave
13.09. 2014
13:00
VIII. Snem strany Most-Híd