Správy

Ak by sa parlamentné voľby konali v marci, strana Most-Híd by získala 7,5 percent voličských hlasov.

18.03. 2017

Dnes 17.3.2017 píšu žiaci v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín písomné maturitné skúšky.

17.03. 2017

Inšitút Mateja Bela si rozširuje škálu činností. Inštitút pod záštitou štátneho tajomníka MK SR Konráda Rigóa založil poradný think tank, ktorý sa bude zaoberať prioritne regionálnou ekonomikou Slovenska. Ich prvou spoločnou iniciatívou bude konferencia s názvom Je budúcnosť Slovenska v regiónoch?, usporiadaná 24.3.2017 v Tvrdošovciach. Na konferencií budú prednášať domáci odborníci o súčasnom stave v regiónoch a ich budúcnosti.

15.03. 2017

Strana Most-Híd považuje za neprípustné, že časť politických predstaviteľov na Slovensku nemá žiadne problémy s relativizovaním, či dokonca s legitimizovaním skutkov aktérov a činovníkov vojnovej Slovenskej republiky, s relativizovaním zločinov jej režimu, ba i holokaustu.

14.03. 2017