Árpád Érsek zaslal list a Vyhlásenie starostov obcí predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi a ministrovi Počiatkovi vo veci výstavby rýchlostnej cesty R7

Poslanec NR SR Árpád Érsek zaslal v poradí už druhý list predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánovi Počiatkovi, súčasťou ktorého bolo Vyhlásenie starostov obcí prijaté na spoločnom stretnutí vo Veľkých Dvorníkoch dňa 18.4.2013, týkajúce sa výstavby rýchlostnej cesty R7.
 
Árpád Érsek  inicioval toto stretnutie so starostami ďalších obcí, ktoré sú rovnako dotknuté  potrebou urýchlenej výstavby rýchlostnej cesty R7. Na stretnutí vo Veľkých Dvorníkoch  prítomní  starostovia prijali spoločné Vyhlásenie, ktorým vyzývajú vládu SR na splnenie svojich požiadaviek.
Vo vyhlásení starostov sa uvádza:
„Vzhľadom na súčasnú situáciu v príprave výstavby rýchlostnej cesty R7, ako aj vzhľadom na posun termínov začatia jej výstavby na úseku Bratislava – Dunajská Lužná – Holice – Dunajská Streda, my starostovia zastupujúci dotknuté obce, ako aj primátor mesta Šamorín sme sa zhodli na tom, že je potrebné výstavbu rýchlostnej cesty R7 urýchliť a vláda SR musí bezodkladne pristúpiť k rozhodnutiu o spôsobe jej financovania.
Z uvedeného dôvodu vyzývame vládu SR na splnenie nasledujúcich požiadaviek:
1. Zaradiť rýchlostnú cestu R7 do priorít vlády SR.
2. Zabezpečiť zdroje na financovanie výstavby rýchlostnej cesty R7 na úseku Bratislava – Dunajská Lužná – Holice – Dunajská Streda – Nové Zámky.
3. Dodržať prezentované termíny výstavby rýchlostnej cesty R7 na úseku 
Bratislava – Dunajská Lužná – Holice – Dunajská Streda – Nové Zámky.
4. V projekčných prácach navrhovaných variantoch pokračovať až po Nové Zámky.
5. Pokračovať v zmysle záverečného stanoviska vydaného Ministerstvom životného prostredia SR  Holice – Dunajská Streda.“

Zdielať: