Ústavný súd rozhodne o novele zákona o štátnom občianstve vo februári

Ani dnes Ústavný súd SR (ÚS) nerozhodol, či je Zákon o štátnom občianstve SR, ktorý zamedzuje dvojitému občianstvu, v súlade alebo v rozpore s Ústavou SR.

 

Po porade plénum rozhodlo o odročení pojednávania na 26. februára, vtedy ÚS vyhlási rozhodnutie.

 

Po vyše dvoch rokoch sa plénum Ústavného súdu SR (ÚS) zaoberalo podaním, ktorým sa na súd obrátila skupina 30 poslancov Národnej rady SR vedenej Gáborom Gálom, poslancom NR SR strany Most-Híd. Skupina poslancov v podaní namieta, že ustanovenie zákona hovoriace o strate štátneho občianstva SR tým, že občan prijme štátne občianstvo iného štátu, je v rozpore s Ústavou SR.

 

Sťažovatelia v podaní okrem toho napádajú, že zákon bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, hoci na to nebol legitímny dôvod. Poukazujú aj na nejasnosť, neurčitosť a nevykonateľnosť napadnutých ustanovení, najmä ustanovenia, že nenahlásenie zmeny občianstva je priestupkom. Namietajú rozpor viacerých ustanovení zákona nielen s Ústavou SR, ale aj s medzinárodnými zmluvami, najmä so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. 

 

Ako vo vystúpení pred plánom dnes poslanec Gál uviedol, "v čase prijímania zákona nebola motívom bezpečnosť, ale išlo o politickú motiváciu pred voľbami a bolo znásilnené právo.“ Gál poukázal na to, že zákonodarca sa zámerne a úmyselne vyhol termínu odňatie či zbavenie občianstva, lebo si bol vedomý, že je to očividne protiústavné a v rozpore s medzinárodnými dohovormi. Poukázal i na to, že štát si vymyslel terminus technicus strata štátneho občianstva prijatím občianstva inej krajiny, pričom sa nevyžaduje súhlasný prejav vôle občana so stratou slovenského občianstva. „Bez ohľadu na to, že tam zákon uvádza pojem strata, ide jednoznačne o odňatie štátneho občianstva,“ povedal Gál. 

 

„Tento zákon postihuje obyčajných občanov. Napríklad na pojednávaní pléna sa osobne zúčastňuje aj stodvaročná pani Ilona Tamásová, ktorá prijala maďarské a stratila slovenské občianstvo,“ povedal Gál. Doložil, že na Slovensku stratilo za tri roky platnosti prísnej úpravy zákona o štátnom občianstve slovenský pas vyše 700 ľudí, ktorí nadobudli iné občianstvo. Viac ako tretina z nich prišla o slovenský pas pre prijatie českého občianstva. Pre prijatie maďarského občianstva prišlo o slovenský pas 47 občanov. Na pojednávaní sa zúčastnilo aj niekoľko desiatok príslušníkov maďarskej menšiny. Časť sedela priamo v pojednávacej sieni, druhá časť sledovala pojednávanie v priamom prenose v predsieni pojednávacej miestnosti. 

 

Zdroj: SITA

Foto: TASR

Zdielať: