Šebej a Schwarzenberg adresovali vyhlásenie pre krajiny V4

Predsedovia zahraničných výborov Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky Karel Schwarzenberg a František Šebej sa na spoločnom pracovnom stretnutí dňa 29. apríla 2014 v Prahe dohodli na nasledujúcom vyhlásení adresovanom vládam krajín V4: 
• Sme znepokojení vývojom na východe Európy, ktorý je charakterizovaný porušovaním medzinárodného práva, územnej integrity a taktiež vynorením sa geopolitických hrozieb, ktoré sa týkajú aj našich krajín.
• Odsudzujeme porušenie medzinárodných záväzkov a medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, ktoré znamená narušenie rovnováhy vzniknutej následkom ukončenia studenej vojny.
• Vzniknutú situáciu považujeme za natoľko znepokojujúcu, že je potrebné prehodnotiť prístup európskych krajín, a špeciálne V4, k obrane slobody a demokracie v našich krajinách.
• Apelujeme preto na krajiny V4, aby bližšie koordinovali svoj prístup k obrane a k fungovaniu ozbrojených síl a aby sa pričinili ako v rámci NATO, tak v EÚ o prijatie potrebných opatrení zodpovedajúcich zmenenej situácii.
• Sme presvedčení, že takéto opatrenie bude vyžadovať významné zvýšenie finančných prostriedkov na obranu v našich krajinách. • Sme presvedčení, že iba sloboda nám zaisťuje rozvoj, pokrok a prosperitu v budúcnosti.
zdroj: nrsr.sk
 

Zdielať: