100 dní strany Most-Híd vo vláde

Vládna koalícia má za sebou prvých 100 dní, a napriek enormnému tlaku opozície sa strane Most-Híd podarilo dosiahnuť a rozpracovať niekoľko zo svojich priorít, ktoré sa dostali aj do vládneho programu.

Záchrana málotriedok bola priorita, ktorú mala strana dlhodobo, a za ktorú bojovala  za predchádzajúcej vlády Smeru. V parlamente sa podarilo zachrániť nielen málotriedky, ale všetky základné školy pre národnostné menšiny. Na ministerstve školstva vznikol odbor pre národnostné menšiny, ktorý pod záštitou štátneho tajomníka Petra Krajňáka, nominanta strany Most-Híd vytvorí aj dlhodobý a udržateľný koncept národnostného školstva na Slovensku.

Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej začalo s vypracovaním balíka pre posilnenie právneho štátu. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je legislatívny návrh pre účinnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Ďalšími legislatívnymi opatreniami sú úpravy exekučných konaní, osobného bankrotu a úprava platobných rozkazov. Exekučné konania budú po novom spadať pod kompetenciu jediného súdu, čo do veľkej miery odbremení ostatné súdy a prispeje k lepšej dostupnosti spravodlivosti. Riešenie oddlženia fyzických osôb, tzv. osobný bankrot, je dnes pre väčšinu ľudí postihnutých exekúciou nedostupný. Návrh zákona o oddlžení fyzických osôb ho robí dostupnejším aj pre nemajetných alebo ľudí s nízkymi príjmami. Zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia pomôže nová úprava upomínacieho konania, ktorá zrýchli vymáhanie pohľadávok na základe elektronických platobných rozkazov. Legislatívnu aktivitu ministerstva spravodlivosti za prvých 100 dní uzatvára tzv. „protischránkový“ zákon, ktorý sprísňuje požiadavky a podmienky, na základe ktorých vstupuje štát do partnerstva so subjektami zo súkromného sektora.

Vláda počas prvých sto dní začala s podporou zaostalých regiónov, minulý týždeň mala svoje výjazdové rokovanie v okrese Rimavská Sobota, kde by sa do 2020 malo vytvoriť približne 2300 nových pracovných miest. Aj cez akčný plán, ktorého cieľom je práve podpora tých najzaostalejších regiónov Slovenska, chce vláda v rokoch 2016 - 2020 mobilizovať 157 miliónov eur.

Vláda počas mája podpísala koncesnú zmluvu na výstavbu D4 a R7. Strana  Most-Híd mala od svojho vzniku medzi prioritami výstavbu R7, preto je pre nás, a všetkých obyvateľov dotknutých obcí veľmi dôležité, že sa tento projekt začne realizovať.

Odborná skupina, ktorej členom je aj splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky už pracuje na príprave zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Cieľom zákona je posilniť, a odpolitizovať mechanizmus finančnej podpory podporu národnostných menšín. Zákon by mal byť hotový do konca tohto roka, a parlament by ho mohol schváliť na jar 2017.

Splnomocnencovi pre rómsku komunitu Ábelovi Ravaszovi sa podarilo stabilizovať úrad,  pripraviť ho na koordináciu ďalšieho čerpania Európskych fondov. Prebehla reorganizácia úradu, aby lepšie mohla fungovať jej prvotná činnosť, vytváranie analýz pre iné štátne orgány, ale pritom pokračuje aj práca v teréne, ktorej sa zúčastňuje aj samotný splnomocnenec.

 

Zdielať: