Ábel Ravasz: Prioritou je obnovenie dôvery a viac odbornosti

Novým splnomocnencom vlády pre rómske komunity sa stal sociológ Ábel Ravasz, ktorý doteraz pôsobil ako odborný poradca strany Most-Híd, pričom bol gestorom a spoluautorom programu Občianska vízia.

Vláda na svojom stredajšom zasadnutí schválila na post splnomocnenca Ábela Ravasza. Súčasná situácia na úrade je podľa vymenovaného splnomocnenca problematická. Odstupujúci splnomocnenec totiž stratil dôveru vlády aj vlastného rezortu, a podľa prvých informácií sú väčšie nedostatky aj pri koncepcii a implementácii veľkých európskych projektov. „Ide pritom o dôležité  zdroje, ktoré budú musieť byť čo najefektívnejšie využité v nasledujúcom období. Preto mojou prvotnou úlohou bude opätovne vybudovať dôveru medzi rezortom, úradom a samotnými komunitami,“ vyhlásil Ábel Ravasz. Zároveň potvrdil, že tento úrad by mal zostať v súčasnom nastavení a s danými kompetenciami pod gesciou ministerstva vnútra. Chce pritom odpolitizovať i odosobniť úrad splnomocnenca, aby nikto nemohol mať pochybnosti o tom, že vládne odbornosť a nie politická kalkulácia. „Nie som politik, ani ním nemienim byť. Nie som pod tlakom zbierať hlasy či budovať klientelu. Moju úlohu vidím v tom, aby som bol spojkou medzi štátnymi inštitúciami a miestnymi komunitami,“ priblížil svoje pôsobenie Ábel Ravasz. Ponuku na pozíciu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity prijal preto, lebo túto tému považuje z krátkodobého, ale najmä z dlhodobého hľadiska za veľmi dôležitú. „Nebudem na tejto agende pracovať sám, ale s tímom odborníkov, ako aj s aktívnym zapojením mimovládnych organizácii.  Myslím si, že takto môžeme marginalizovaným komunitám tejto krajiny ponúknuť konkrétnu pomoc,“ doplnil Ravasz.

Vo svojej činnosti sa chce zamerať na dva aspekty. Prvým je aspekt praxe, druhým je jeho vízia. Čo sa týka praxe, tak hlavná náplň jeho práce bude úspešné vykonávanie národných projektov financovaných z eurofondoch. Je to výzva, pretože je podľa neho potrebné zefektívniť fungovanie úradu, bližšie spolupracovať s ministerstvom pri čerpaní fondov, lepšie odsledovať spoločenský dopyt a určite aj rozšíriť okruh obcí, kde sa bude pracovať. „Viem, že pri výbere 150 obcí zapojených do väčšiny procesov isté regióny cítia byť ukrivdené; je to záležitosť ktorú určite budem v najkratšom časovom horizonte riešiť. Veď to nie je určite len 150 obcí, kde je pomoc potrebná,“ uviedol Ábel Ravasz. Súčasný systém podľa neho uprednostňuje a vyzdvihuje určité formy chudoby nad ostatnými, pričom je zameraný na príliš malé množstvo lokalít. „To je potrebné zmeniť a určite rozšíriť potenciál na vykonanie malých projektov, lebo môžu byť veľmi efektívne pri riešení dennodenných problémov marginalizovaných komunít. Treba pritom menej byrokracie a viac monitoringu v teréne,“ dodal nový splnomocnenec.

Druhou odpoveďou je nastavovanie nových priorít, pri ktorých sa bude sústrediť na tri väčšie okruhy tém. Tým prvým je podľa Ravasza vzdelávanie. „Tu je veľa toho, čo musíme urobiť. Úlohy vidím najmä pri rozšírení predškolskej výchovy, pri diagnostiky študentov – aby nemuseli zbytočne chodiť do špeciálnych tried, pri inkluzivite vo vzdelávaní a pri metodických otázkach,“ pomenoval problémy Ravasz. Druhou oblasťou je zamestnanosť, kde je potrebná úzka spolupráca s inými rezortmi. „Zmeny sú potrebné pri aktivačných prácach, pri zamestnávaní pri verejných zákazkách a je potrebné posilniť sieť rôznych terénnych pracovníkov vrátane asistentov,“ uviedol Ravasz. A tretia téma je podľa neho spolužitie. „Strana Most-Híd na to má patent, a nie náhodou: za roky existencie tejto strany sa  úspešne zlepšili vzťahy medzi Maďarmi a Slovákmi. A chcem, aby to podobne bolo aj medzi Rómami a Nerómami. Chcem mať pritom oveľa väčší zreteľ na obavy väčšinového obyvateľstva, a pritom zosilniť antidiskriminačnú agendu,“ dodal na záver Ábel Ravasz, pričom za dôležité považuje zmeniť  komunikačný štýl splnomocnenca, aby sa zbytočne neposilňovali existujúce predsudky.

Zdielať: