Ábel Ravasz rokoval s vysokou komisárkou OBSE pre národnostné menšiny Astrid Thorsovou

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz prijal v Bratislave, v pondelok 16. mája 2016 Astrid Thorsovú, vysokú komisárku OBSE pre národnostné menšiny. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v rámci prvej oficiálnej návštevy vysokej komisárky v Slovenskej republike, ktorá je súčasťou širšej regionálnej návštevy - okrem Slovenska aj Maďarska a Chorvátska.

Témou rokovania boli aktuálne témy riešenia problémov v marginalizovaných rómskych komunitách. Rokovali o obsahu programov, ktoré budú podporené v rámci eurofondov, ale aj o Revidovanom Akčnom pláne Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorý úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje v dohľadnej dobe predložiť na schválenie, do vlády SR. Ábel Rvasz informoval Astrid Thorsovú o tom, že úrad sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ zameria na rómsku mládež, ktorú považuje za motor zmien v komunitách. Astrid Thorsová vyjadrila vieru v novú rómsku generáciu myšlienkou,  že „rómska mládež sa chce posunúť od rómskej politiky k Rómom v politike.“

Zdielať: