Á.Érsek: Vlaky EuroCity sú svojim charakterom vlaky, ktoré spájajú výhradne veľké mestá a silné aglomerácie.

"Nakoľko sa opäť začal volebný rok, nezmyselné nátlakové petície budú narastať na intenzite. Je mi ľúto, že strana SMK zneužíva občanov na svoju zavádzajúcu predvolebnú kampaň. Odporúčam im, aby si naštudovali grafikon a pojem „EuroCity vlaky“ - zdôraznil minister dopravy

 

STANOVISKO MDV SR:

Vlaky EuroCity sú svojim charakterom vlaky, ktoré spájajú výhradne veľké mestá a silné aglomerácie. Slúžia vyslovene na diaľkovú dopravu a nemajú podliehať lokálnym záujmom. V Galante nestoja podľa platného cestovného poriadku dnes a nestáli tam ani po minulé roky. Prípady ich občasného zastavovania boli vždy vyvolané len operatívnou situáciou v doprave, keď si to vyžadovali napr. meškania, výluky, vynútený prestup na iné prípojné vlaky a podobne. To však spôsobovalo ďalšie meškania, keďže s týmto pobytom sa pri plánovaní trasy nepočíta. Akékoľvek zdržanie zároveň spôsobuje dopravné problémy v susedných krajinách (voľná trať, prípoje), čo nevytvára dobrý obraz o kvalitnom zabezpečení dopravy u nás.

EC na linke Budapešť – Bratislava – Praha na Slovensku stoja len v Štúrove ako pohraničnej prechodovej stanici, na stanici v Nových Zámkoch  s prestupom smer Nitra, resp. Levice, Zvolen, ďalej v Bratislave ako významnom centre a Kútoch ako pohraničnej stanici v SR. Na slovenskom úseku sú to na 210 km 4 zastavenia, tzn. v priemere každých cca 50 km jedno. Na českom území stoja v Břeclavi ako prestupnej stanici vlakov smer Viedeň-Varšava, v Brne, Pardubiciach ako významnom prestupnom uzle, a potom už len v Kolíne a Prahe. Na českom úseku je to na 325 km iba 5 zastavení, tzn. v priemere až každých 65 km jedno. Ma maďarskom úseku bol v roku 2017 zámer pridať počet zastavení, čo sa prejavilo veľkou nevôľou a toto sa riešilo až na medzinárodnej úrovni. Maďarská strana nakoniec od zámeru ustúpila a naopak urýchlila dopravu presmerovaním vlakov z pôvodnej Budapešť Keleti pu. na Budapešť Nyugati pu. Aktuálne na maďarskom úseku stoja vlaky len v 4 staniciach Szob (prechod hranice), Nagymaros-Visegrad, Vac a Budapešť.

Galanta má početné spojenie s Bratislavou aj Novými Zámkami, kde je možnosť prestupu aj na EC vlaky. Preto tu nie je vhodné zastavovanie realizovať. V opačnom prípade by mohli rovnocennú a pri porovnaní s Galantou aj oprávnenú požiadavku predložiť aj iné okresné mestá ako Malacky či Senec, ktoré majú navyše väčší počet obyvateľov než Galanta, nehovoriac o podobných sídlach v Čechách a Maďarsku. Malo by to však za následok výrazné navýšenie (predlžovanie) cestovnej doby a tieto EC vlaky by tak úplne stratili na svojej atraktivite aj svoj účel.

Na vlaky EC je z Galanty vytvorených viacero možností prípojných vlakov, čím je zabezpečená možnosť cestovania ako smer Praha tak i Budapešť. Prímestská doprava na úseku Nové Zámky – Galanta – Bratislava je zabezpečená iným segmentom prímestských i diaľkových vlakov a akékoľvek zastavovanie v Galante z týchto dôvodov by znamenalo, že rovnaký princíp by sa musel zaviesť aj pre obdobné, či od Galanty väčšie mestá, ako sú okresné mestá Malacky, Šaľa či Senec, čo nezodpovedá princípom vedenia EC vlakov nikde v Európe.

Zdielať: