Árpád Érsek: Na grafický výklad pre dopravné značky v jazyku menšiny sa zabudlo

Na internetovej stránke Slovenskej správy ciest (SSC) je v pripomienkovom konaní zverejnený návrh Vzorových listov (VL) 6 – vybavenie pozemných komunikácií - ktoré po schválení Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nadobudnú účinnosť od 1. januára 2016.

Podrobný grafický výklad pre tvorbu značiek, ktorý je súčasťou VL 6,  však pri značkách v jazyku národnostnej menšiny chýba. Upozorňuje Árpád Érsek, poslanec NR SR za Most-Híd.

Parlamentný poslanec interpeloval šéfa rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Počiatka v súvislosti s grafickým znázornením značiek. „Ministra som upozornil na nezrovnalosti, ktoré sa týkajú značiek v jazyku národnostnej menšiny, pri ktorých chýba podrobný grafický výklad,“ vysvetlil Érsek.

Ako poslanec v interpelácii ministrovi pripomína, ide o značky IS 37a Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny  č. 537-10  a IS 37b Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny č. 537-50, ktorých grafická podoba nie je uvedená v predmetnej časti materiálu.

 „Značky IS 37a a IS 37b sa v zozname na strane 20 predmetného materiálu uvádzajú, ale v časti materiálu na strane 341 je uvedený vzorový list IS 36d - Koniec miestnej časti obce (č. 536 60), po ktorom nasleduje vzorový list IS 38 - Hraničný priechod (č. 538 10).  Grafické znázornenie značiek IS 37a a IS 37b tam nie je,“ spresňuje v interpelácii Árpád Érsek, pričom žiada ministra o vysvetlenie.

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie: 
Zdielať: