Árpád Érsek: Nech sa dohodnú, koľko mostov postaviť cez Ipeľ

Rieka Ipeľ tvorí prírodnú hranicu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom na južnom Slovensku. Ešte v roku 2012 došlo k podpísaniu memoranda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu. Táto medzivládna dohoda medzi Slovenskom a Maďarskom je dôležitá a prínosná pre rozvoj dopravy, zamestnanosti a ekonomiky južných regiónov.

Dňa 21.7. 2016 sa konalo rokovanie k budovaniu nových cezhraničných prechodov medzi SR a Maďarskom v rámci Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Národnej spoločnosti pre rozvoj infraštruktúry Maďarska (NIF), Ministerstva zahraničných vecí Maďarska, Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) spolu so starostami dotknutých obcí a so štátnym tajomníkom, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpádom Érsekom.

V týchto dňoch by už mali prebiehať práce na projektovej dokumentácii mosta, ktorá má byť predložená do októbra 2016. Maďarská strana vyhlásila, že je pripravená na realizáciu projektu, Banskobystrický samosprávny kraj navrhol aby sa namiesto štyroch mostoch  jednalo iba o dvoch ( Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk a Koláre-Balassagyarmat-Újkóvár) a aby pozemky, na ktorých sa majú mosty vybudovať, zostali v rukách obcí,   pokiaľ BBSK  zabezpečí  financovanie výstavby.

Štátny tajomník Árpád Érsek vyzval obidve strany, aby sa čo najrýchlejšie dohodli na sporných otázkach - najmä na tom, koľko mostov postavia, aby sa mohla výstavba realizovať v dopredu určenom termíne (2014-2020). Ďalej štátny tajomník upozornil, že obec by nebola schopná financovať ani výstavbu a ani následné rekonštrukcie, teda musia strany zmluvou zaistiť podmienky samotnej výstavby a jej financovanie, aby sa predišlo prípadným sporom. Následne uviedol obavy, že ak sa bude naďalej strácať čas, tak nedôjde k nijakej výstavbe kvôli zmareniu možnosti financovania z eurofondov. Z uvedeného dôvodu vyzval obidve strany, aby sa práce na projektovej dokumentácii začali čo najskôr.

Výstavba nových mostov cez rieku Ipeľ sa bude financovať primárne z európskych zdrojov (85%) v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zdrojmi financovania sú aj štátne rozpočty (10%) a rozpočty samospráv (5%). BBSK však napovedal, že pravdepodobne bude žiadať štátnu dotáciu aj na ich čiastku (5%). 

 

 

Zdielať: