Árpád Érsek: Prečo je výstavba R7 dôležitá

Včera 21.1.2014 som už tretíkrát inicioval stretnutie starostov primátorov s ministerstvom dopravy, včera osobne s ministrom rezortu dopravy Jánom Počiatkom, štátnym tajomníkom rezortu dopravy Viktorom Stromčekom, s predstaviteľmi  NDS a Dopravoprojektu  kvôli urýchleniu výstavby rýchlostnej cesty R7.

 

V príhovore som zdôraznil dôležitosť urýchlenia výstavby aj kvôli bezpečnosti obyvateľov, neudržateľnosti dopravy v regióne a zvyšujúcej sa nezamestnanosti.

 

Vo svojom vystúpení minister Ján Počiatek zdôraznil, že podľa jeho názoru je jedinou možnosťou financovanie tohto projektu v rámci PPP konštrukcie. Treba dodržiavať manuál – financovanie projektu, výber koncesionára, súťaž poradcu a následne súťaženie koncesionára. Pokiaľ tendre prebehnú bez námietok, je reálne zahájenie výstavby v septembri 2015.

 

Požiadal som šéfa rezortu dopravy, aby bol zapracovaný do zmlúv koncesionára začatie stavby  z obidvoch strán, aby dobudovaný úsek Holice – Ketelec bol dočasne napojený na diaľnicu D1 a aby sa nečakalo na dobudovanie D4 v Bratislave.

 

V rozhovore  som  zdôraznil,  že z bezpečnostného hľadiska má byť prioritne dodržiavaná údržba cesty č. 63, aby sa vybudovali  už  pripravené projekty - spomaľovače, ostrovčeky v Šamoríne  aj Dunajskej Lužnej. Občania musia mať možnosť výberu, cesta č. 63 nesmie byť spoplatnená okrem  kamiónovej dopravy, naďalej majú premávať linky Regiojet, ktorý je aj podľa starostov vynikajúcim projektom. Vyzval som ministerstvo, aby dobudovalo parkoviská  pri jednotlivých staniciach  a cyklotrasy. Na záver som poďakoval starostom pre ich príkladnú súčinnosť pri realizácií projektu. Ďalšie stretnutie sme dohodli o pol roka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdielať: