Árpád Érsek: Prezident bude zosobňovať hodnoty a princípy

Hodnoty a princípy formujú postoje, názory a rozhodnutia. Voľba prvého muža tohto štátu bude kolektívnym rozhodnutím, v ktorom sa budú odzrkadľovať postoje a názory založené na hodnotách. Zvolený prezident bude zosobňovať hodnoty a princípy, ktorým verí väčšina tých, ktorí budú rozhodovať.
Výsledok voľby, nech už bude akýkoľvek, bude výrazom toho, kde tento štát a jeho občania hodnotovo sú. Ústava bude vymedzovať možnosti a limity jeho pôsobenia, ale nebude mať nijaký vplyv na to, ako si ho bude pamätať história. Hodnoty a princípy, ktorým verí, budú prepísané do jeho rozhodnutí a postojov. Tieto rozhodnú o tom, či sa prezident zapíše do učebníc dejepisu ako politik, sledujúci záujmy, alebo ako štátnik. Štátnik, ktorý bol nielen súčasťou jednej éry, ale bol aj jej aktívnym spolutvorcom. Keďže slovenská Ústava vybavuje prezidenta viac reprezentačnými ako exekutívnymi právomocami, bude veľmi pozitívne keď si prezident štýlom svojho pôsobenia v prezidentskom úrade získa prirodzený rešpekt a úctu, ktorá bude presahovať to, že je protokolárne najvyšším predstaviteľom štátu. Slovensko si rozhodne zaslúži prezidenta, ktorého si jeho občania budú vážiť a pre ktorého bude cťou ich viesť.

Zdielať: