Árpád Érsek: Smer opäť odmietol náš návrh zákona

V parlamente dnes poslanci odmietli návrh zákona o dráhach z dielne strany Most-Híd, ktorý mal za cieľ odstrániť technické a legislatívne prekážky pred uplatnením ustanovení zákona o používaní jazykov národnostných menšín týkajúce sa umiestnenia názvov obcí na železničných staniciach.

Bol to opakovaný pokus poslancov strany Most-Híd vyriešiť tento problém, pričom po prvýkrát predložili podobnú legislatívnu úpravu v máji 2013, ktorá však parlamentom neprešla. V parlamentnej diskusii pri prvom čítaní zákona v NR SR vystúpil predkladateľ zákona Árpád Érsek, ktorý odôvodnil potrebu navrhovaného zákona. „Slovenská republika sa zaviazala umožniť a podporiť používanie alebo prevzatie tradičných a správnych miestnych názvov v regionálnych alebo menšinových jazykoch. V prípade označovania železničných staníc, to však nateraz neplatí,“ priblížil potrebu zmeny poslanec Érsek.

V zákone sa podľa Érseka navrhovalo, aby Dopravný úrad zo zákona umiestnil označenia železničnej stanice v jazyku národnostnej menšiny, pričom by bol povinný tak urobiť vo všetkých obciach, v ktorých sa používa jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku a nachádza sa v nich železničná stanica. „Navrhovaná zmena sa týka celkovo cca 144 obcí,“ uviedol poslanec Érsek. Podľa neho je vlastný jazyk základným znakom identity každej národnostnej menšiny. „Aktívne vystupovanie štátu pri ochrane jazykov národnostných menšín je dôležité nielen z hľadiska ochrany kultúr národnostných menšín a etnických skupín, ale aj z hľadiska ochrany života, zdravia, bezpečnosti a majetku príslušníkov národnostných menšín,“ doplnil Érsek. Podľa neho mohli dnes vládni poslanci ukázať, že im záleží aj na praktickom, nielen slovnom, uplatnení jazykových práv národnostných menšín.

Zdielať: