Árpád Érsek: Zhrnutie mojej práce v parlamente v roku 2014

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője
Na konci roka pripravuje každý zúčtovanie, analyzuje, čo sa mu podarilo dosiahnuť za posledné obdobie, respektíve čo nie.

Ako poslanec som v parlamente v roku 2014 spolupracoval na viacerých návrhov zákonov a noviel zákonov. Z predložených a diskutovaných návrhov som sa podieľal na príprave 15 novelizácií. 

Ako napríklad:

- novela zákona o znížení DPH a daňových úľavách pre investorov, pri čom by vláda bola povinná znížiť DPH z 20 na 19 percent, v prípade potravín z 20 na 10 percent.

- Zákon o povinnom používaní ochrannej prilby pre deti do 15 rokov, ktorým sme chceli zvýšiť bezpečnosť lyžiarov na lyžiarskom svahu a takto znížiť čoraz častejšie nehody.

- Návrh o zmene zákona č. 544/2002, ktorý by upravoval zákon a horskej a záchrannej služby.

- Pozmeňovací návrh vzdelávacieho zákona č. 245/2008, v ktorom sme navrhovali zmenu pravidiel pedagogickej dokumentácie vedenej v menšinových školách a školských zariadení. Novela by zefektívnila prácu pedagógov a odzrkadľovala by špecifiká vzdelávania žiakov v školách s vyučovacím jazykom menšinovým. 

- Pozmeňovací návrh zákona č. 396/2012, ktorým by sa upravovalo financovanie Fondu na podporu vzdelávania

Moja parlamentná činnosť v číslach:

Návrhy zákonov:                     2012 – 3, 2013 – 5, 2014 -15,

Interpelácie:                           2012 – 0, 2013 – 4, 2014 -3,

Otázky v hodine otázok:          2012 – 8, 2013 – 2, 2014 - 0,

Pozmeňovacie návrhy:            2012 -2 , 2013 - 3,  2014 – 0

Podania na Ústavný súd:         2013 – 1, 2014 - 1

Tabuľka ukazuje, že viacero návrhov zákona ktoré som vypracoval sa dostali do pléna, avšak keďže v parlamente vládne jedna strana, ktorej poslanci tvoria väčšinu v parlamente, neschválili naše návrhy okrem jedného. Stalo sa aj to, že nami predložený návrh po čase „zmenili na svoj nápad“ a schválili ho. 

V posledných rokoch som sa veľa zaoberal so školstvom, hlavne so vzdelávaním v menšinovom jazyku. Podal som viacero interpelácií bývalému ministrovi, pánovi Čaplovičovi v súvislosti s tým, že nepovažujeme za vhodnú metodiku výučby slovenského jazyka na maďarských školách a preto očakávame zmeny od vlády. Ak sa pozrieme na štatistiky, mal som veľa dvojminútových rozpráv k jednotlivým zákonom, snažil som sa čo najviac prezentovať svoje názory a návrhy.

Ďalšou dôležitou vecou, na ktorej neustále pracujem je zlepšenie dopravnej siete. Moju prácu pre vytvorenie rýchlostnej cesty R7 som začal ešte ako bývalý štátny tajomník rezortu dopravy a stále je to pre mňa aj osobná záležitosť a tiež jeden z najdôležitejších cieľov, o ktorý sa budem aj naďalej usilovať.  V súvislosti s touto vecou som sa niekoľkokrát stretol a diskutoval s ministrom dopravy, dotknutými úradmi a inštitúciami.

V budúcnosti spravím všetko pre to, aby sa v roku 2015 začali stavebné práce rýchlostnej cesty R7. Je to jeden z mojich najdôležitejších cieľov.

Druhou mimoriadne dôležitou vecou, na ktorú sa chcem intenzívne sústrediť je zákon, ktorý nadobudne svoju platnosť 1.septembra a reguluje fungovanie malých škôl, a ktorý ohrozuje existenciu viacerých malých škôl, hlavne v oblastiach obývaných Maďarmi.  O týchto školách by nemali rozhodovať len na základe ekonomického hľadiska, ale musia brať ohľad aj na to, že tieto malé školy hrajú dôležitú úlohu v spoločenskom živote v niektorých obciach. Ak budeme držať spolu a budeme spolu bojovať proti uzavretiu maďarských škôl, som o tom presvedčený, že dosiahneme dobré výsledky.

Na záver by som chcel všetkým skutočne úprimne popriať naozaj prosperujúci, pokojný a úspešný nový rok 2015.

Zdielať: