Blog Petra Vörösa: Dušan Čaplovič odchádza doľava...

Péter Vörös
Dnes vyšla správa, že Dušan Čaplovič sa vzdal funkcie ministra školstva. Je zbytočné teraz rozoberať, aké dôvody ho viedli k demisii. Jedno je isté: SMER cíti, že musí verejnosti prejavovať ochotu niečo zmeniť, má snahu urobiť refresh svojej politiky. Dušan Čaplovič bol najstarším členom vlády a nepatrí medzi najobľúbenejších vládnych politikov. Po jeho odchode sa patrí, aby sme hodnotili, čo robil, či skôr nerobil ako minister školstva – a to predovšetkým z pohľadu našej voličskej základne, teda z pohľadu škôl národnostných menšín.

Žiaľ, nemáme veľa pozitívnych skúseností s ministrovaním Dušana Čaploviča. Často sa stalo, že nadhodil rôzne čiastkové témy v oblasti reformy súčasného systému školstva, robil to však bez prípravy a nepremyslene. Dôsledkom bolo rozhorčenie a protest odbornej a často aj laickej verejnosti. Hoci na začiatku svojho ministrovania vyhlásil, že je potrebné zlepšiť úroveň výučby slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, nič v záujme naplnenia tohto cieľa neurobil. Môj stranícky kolega Árpád Érsek viackrát interpeloval ministra v súvislosti s tým, čo plánuje urobiť ministerstvo v záujme vytvorenia podmienok výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na národnostných školách – je totiž nepochybné, že pre dieťa, ktoré má materinský jazyk maďarský, rusínsky či rómsky je slovenčina cudzím jazykom - či už sa to niekomu páči alebo nie. Minister počas zdĺhavého dopisovania sa s Árpádom Érsekom sa vyhýbal priamej odpovedi. A to nie náhodou.

Veľmi dobre totiž vieme, že komárňanské detašované pracovisko Pedagogického metodického centra nedostalo žiaden pokyn zo strany ministerstva na vypracovanie novej metodiky výučby slovenského jazyka podľa tohto princípu. Zdá sa teda, že vláde nezáleží na tom, aby sa naše deti naučili po slovensky na vysokej úrovni, vláde skôr zrejme ide o to, aby sa mala na čo odvolávať pri odsudzovaní maďarského národnostného školstva. „Vďaka” novele zákona predloženého Dušanom Čaplovičom sa sa stalo, že politické a spoločenské organizácie Maďarov na Slovensku spolu s pedagógmi spoločne demonštrovali proti tomu, aby v dôsledku zníženia minimálneho počtu žiakov v triede bolo ohrozené ďalšie fungovanie málotriedok na juhu Slovenska. Toto opatrenie ohrozuje predovšetkým školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ktoré už dlhé roky zápasia s nedostatkom žiakov.

Žiaľ, spoločný protest nepriniesol žiadny posun v tejto záležitosti, mocenská mašinéria SMER-u tento návrh podporila a od roku 2015 budú nútené zatvoriť svoje brány mnoho našich škôl. Teraz musel Čaplovič podať demisiu. Zatiaľ ešte nevieme, ako nový minister školstva Pellegrini pristúpi k otázkam národnostného školstva, ale veľké ilúzie nemám: myslím si totiž, že národnostné školstvo nebude obľúbenou témou pre vládu SMER-u! Peter Vörös Poslanec NR SR za Most-Híd

Zdielať: