Csicsai: Ani výrobcovia potravín nesmú robiť rozdiely medzi štátmi EÚ

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd
Csicsai pripomenul, že veľa ľudí v nových členských krajinách EÚ je nespokojných s tým, že potraviny a iný dostupný spotrebný tovar má nižšiu kvalitu ako identický tovar v západoeurópskych krajinách.

Nikto, ani výrobcovia potravín nemôžu robiť rozdiely medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ). S odkazom na problematiku dvojakej kvality potravín to uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva SR Gabriel Csicsai na záver dvojdňového zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.

Csicsai pripomenul, že veľa ľudí v nových členských krajinách EÚ je nespokojných s tým, že potraviny a iný dostupný spotrebný tovar má nižšiu kvalitu ako identický tovar v západoeurópskych krajinách. Dodal, že aj na tomto zasadnutí Rady ministrov bola táto záležitosť "na pretrase" a už sa podarilo upriamiť pozornosť Európskej komisie (EK) a iných európskych krajín na to, že tento problém skutočne existuje, a že sú producenti, ktorí kategorizujú spotrebiteľov podľa ich kúpnej sily, čo sa odráža aj na kvalite nimi ponúkaných tovarov.

"Už pred rokom sme zachytili prvé prípady na Slovensku, potom pribudlo Maďarsko a Česká republika to teraz korunovala svojím výskumom, ktorý jednoznačne potvrdil existenciu potravín dvojakej kvality," uviedol Csicsai v rozhovore pre TASR.

Upozornil, že vinníkmi tejto situácie sú výrobcovia, nadnárodné spoločnosti, ktoré síce neporušujú zákon, lebo uvádzajú obsah produktov na etikete, ale zneužívajú celkovú neznalosť spotrebiteľov a navonok identický tovar ponúkajú v rôznej kvalite.

"Pre nás, pre ministerstvo a pre spotrebiteľov, je neprijateľné rozdeľovanie ľudí na dve kategórie," upozornil Csicsai. Pripomenul, že slovenská strana vysvetlila eurokomisárke pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věre Jourovej túto situáciu a ona v mene exekutívy EÚ prisľúbila kroky na nápravu. 

Csicsai priznal, že v krajinách strednej a východnej Európy vládne presvedčenie, že EÚ sa doteraz tejto téme veľmi nevenovala, našťastie sa však podľa jeho slov pripájajú ďalšie krajiny, ktoré majú podobné skúsenosti, spolu "dvíhajú hlas" a EK si už nemôže zakrývať oči. "Tento tlak bude pokračovať a ak sa nič nezmení, musíme zmobilizovať našich občanov či už vo forme verejného protestu alebo zbieraním ďalších materiálov," dodal.

Csicsai v tejto súvislosti pripomenul, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje webovú stránku, na ktorú môžu občania hlásiť všetky produkty dvojakej kvality. Platí to v prípadoch, keď majú možnosť porovnať výrobky zo Slovenska s identickými výrobkami z cudziny a dospejú k názoru, že ich kvalita je rôzna.

"V každom prípade budeme vyvíjať tlak na to, aby sme ako členské štáty EÚ dostávali všetko na rovnakej úrovni ako iní. Nikto nemôže robiť rozdiel medzi členskými štátmi," odkázal Csicsai na adresu výrobcov. Tí sa podľa jeho názoru snažia o maximalizáciu ziskov aj v oblastiach, kde je kúpna sila nižšia a práve v tomto bode, pri označovaní potravín, treba zmeniť legislatívu EÚ. "Každá zmena v obsahu výrobku musí byť jasne označená pre spotrebiteľov," vysvetlil Csicsai. A v závere dodal: "Súhlasím, že zákazník má mať možnosť voľby, ale nech o všetkom vie a nech nie je zavádzaný identickými produktmi s nižšou kvalitou."

Zdroj: TASR

Zdielať: