Dvojjazyčná samospráva: Poďakovanie Bélu Bugára

Vo februári tohto roku sa strana Most-Híd obrátila s dotazníkom na 512 obcí s cieľom, aby zistila, ako sa uplatňuje v praxi používanie maďarského jazyka, jazyka národnostnej menšiny v zmysle platnej legislatívy na úrovní samospráv.
Do dnešného dňa nám bolo doručených celkom 234 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje viac ako 45% z celkového počtu oslovených obcí. Prvotné spracovanie dotazníkov je už za nami. Po podrobnej analýze a vyhodnotení zistených skutočností strana Most-Híd plánuje uskutočniť konkrétne kroky smerom k obciam na zlepšenie situácie.
Touto cestou sa chcem poďakovať starostkám a starostom obcí a primátorom miest, že pri svojich úradných povinnostiach si našli čas, vyplnili a zaslali nami zostavený dotazník. Tie obce, ktoré nám pre nedostatok času zatiaľ nezaslali vyplnený dotazník, to môžu ešte urobiť.
Béla Bugár
predseda strany Most-Híd

Zdielať: