Elemér Jakab, poslanec strany Most-Híd vystúpil na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Poslanec NR SR Elemér Jakab, využijúc svoje ústavné právo požiadal o slovo na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Vyzval poslancov, aby zmenili prijaté všeobecné záväzné nariadenie zastupiteľstva, ktoré upravuje minimálny počet žiakov v triedach. Ako je známe, toto nariadenie sa dotýka aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským na Gymnáziu v Rožňave. „Nariadenie by sa malo upraviť tak, aby bralo v úvahu vôľu a potreby študentov a ich rodičov“ – prehlásil Elemér Jakab.
 

Zdielať: