Elemér Jakab rokoval v záujme urýchlenej realizácie investície vo Vojanoch

Poslanec NR SR za stranu MOST-HÍD a  podpredseda výboru NR SR pre verejnú správu  a regionálny rozvoj Elemér Jakab rokoval s podpredsedom vlády SR pre investície Ľubomírom Vážnym  vo veci plánovanej investície za účelom rozšírenia výroby vysokokvalitných oceľových výrobkov spoločnosťou Slovakia Steel Mills, a. s. (SSM, a.s.) vo Vojanoch.
Podpredseda vlády zaujal podporné stanovisko k investícii.  Ide výstavbu  závodu vo Vojanoch a rozšírenie výroby v závode v Strážskom s celkovým investičným nákladom 1,5 mld. €. Po spustení nového závodu sa počíta s vytvorením cca. 1800 nových pracovných miest, pričom aktuálny počet zamestnancov spoločnosti SSM, a. s. je v súčasnosti 485 pracovníkov. Realizácia investície sa predpokladá od roku 2016 do roku 2020.
Podľa Ľubomíra Vážneho „vláda SR vyvinie primerané úsilie pri zabezpečovaní povoľovacích konaní a pri riešení dopravnej a energetickej infraštruktúry súvisiacej s predmetnou investíciou. Vláda SR je tiež pripravená poskytnúť stimuly na realizáciu investície vo forme dotácií na každé novovytvorené pracovné miesto a tiež vo forme daňových úľav.“
 
Poslanec strany Most-Híd víta ochotu vlády podporovať túto investíciu. „Celý región trpí vysokou nezamestnanosťou. Plánovaná investícia by priniesla zmiernenie nezamestnanosti v Michaľovskom a Trebišovskom okrese. Môžem potvrdiť aj v mene samospráv, že región uvíta každé novovytvorené pracovné miesto. Vítame takúto iniciatívu a k realizácii poskytneme pomocnú ruku v povoľovacích procesoch.“ – vyhlásil po rokovaní s vládnym predstaviteľom Elemér Jakab.

Zdielať: