Gabriel Csicsai: Rozpočet bez priorít a ambícií

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd
Mzdy učiteľov porastú opäť iba kozmeticky a Slovensko zostane vo výdavkoch na školstvo na chvoste štátov OECD.

Druhá vláda Roberta Fica predložila do parlamentu svoj posledný rozpočet. Je to rozpočet, ktorý na prvý pohľad nevzbudzuje silnejšie emócie. Bolo by však chybou len tak povrchne konštatovať, že rozpočet je v poriadku. Bohužiaľ, opak je pravdou. Vláda Roberta Fica totiž do parlamentu predložila rozpočet, ktorému chýbajú ambície a tiež aj jasné priority. Vláda hrá na istotu, pritom vymeškáva výbornú príležitosť na konsolidáciu verejných financií.

                Smutné pritom je najmä to, že podmienky pre zníženie deficitu verejných financií neboli už dlhé roky priaznivejšie. Slovenská ekonomika dynamicky rastie, ceny energetických surovín sú nízke, nezamestnanosť klesá a daňové príjmy už niekoľko rokov po sebe rastú. Ak by vláda mala ambície, mohla už v roku 2016 zostaviť takmer vyrovnaný rozpočet. Vláda Roberta Fica však po roku 2012 rezignovala na akékoľvek ambiciózne konsolidačné opatrenia. Robert Fico obetoval vyrovnaný rozpočet na oltári predvolebného populizmu vo forme sociálnych balíčkov. Vlaky zadarmo dokážu kúpiť voličské hlasy, dlhodobému rozvoju Slovenska však neprispievajú.

                Sociálne balíčky pritom iba zakrývajú neschopnosť vlády ponúknuť dlhodobú víziu rozvoja Slovenska. Vláda míňa obmedzené finančné zdroje bez ucelenej koncepcie, pričom vôbec nerieši najpálčivejšie problémy slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Ako príklad môže poslúžiť školstvo, ktoré zostáva prioritou naďalej iba verbálne. Rozpočet v roku 2016 prideľuje školstvu dokonca menej zdrojov ako v predchádzajúcom roku. Mzdy učiteľov porastú opäť iba kozmeticky a Slovensko zostane vo výdavkoch na školstvo na chvoste štátov OECD. Realita je pritom taká, že každý premeškaný rok výrazne zhoršuje budúce vyhliadky slovenského školstva – a tým aj konkurencieschopnosť celej ekonomiky. 

                Naviac, ak sa bližšie pozrieme na čísla štátneho rozpočtu, je otázne, či im môžeme vôbec veriť. Plány vlády sú na roky 2017 a 2018 veľmi ambiciózne, čo je silnom kontrastne s realitou, podľa ktorej v bude v roku 2015 deficit štátneho rozpočtu vyšší než rozpočtový plán. Svoje obavy pritom nevyjadrili iba nezávislí analytici, ale aj Európska komisia a Rada pre rozpočtovú  zodpovednosť. Obe inštitúcie majú vážne obavy o úspešnú rozpočtovú konsolidáciu v nasledujúcich rokoch a kritizujú limitované konsolidačné ambície slovenskej vlády. Je pravdepodobné, že čísla vlády zostanú iba na papieri a vláda naviac nemá žiadne finančné rezervy pre prípad zhoršenia stavu hospodárskej konjunktúry v Európe.

                Robert Fico predložil rozpočet do dobrého počasia. Rozpočet, ktorý využíva vzácne obdobie pozitívneho hospodárskeho rozvoja na zvyšovanie verejných výdavkov. Nejde však o strategicky premyslené míňanie verejných zdrojov, ale o kupovanie voličských hlasov vo volebnom roku. Je to veľká škoda, keďže je dosť možné, že podobná možnosť na rozpočtovú konsolidáciu sa ďalšie roky nebude opakovať. Ak prídu zlé časy, slovenské verejné financie sa môžu rýchlo ocitnúť vo vážnych problémoch. A to bude rozhodne vina vlády Roberta Fica. Vlády, ktorá nekonala, keď na to mala príležitosť.

Poslanci NRSR: 
Zdielať: