Gabriel Csicsai: Zahraničný investor je vláde milší ako slovenský farmár

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője
Poslanec NR SR za Most-Híd, Gabriel Csicsai, ostro kritizuje vládu za skrytú dotáciu automobilke udelením výnimky zo zákona za vyňatie z pôdneho fondu.

„Vláda schválila novelu nariadenia, na základe ktorého ľahkovážne rozdá kvalitnú ornú pôdu zahraničným investorom v priemysle" upozornil Csicsai, podľa ktorého vláda Roberta Fica spomínanou novelou servilne vychádza v ústrety automobilke, ktorá plánuje svoj závod postaviť pri Nitre. „Ak aj akceptujeme, že iná možnosť na lokalizáciu investície nebola, mohli by sme očakávať, že zahraničný investor uhradí aspoň odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy. Opak je však pravdou. Vláda Smeru vyšla tejto spoločnosti veľmi rýchlo v ústrety už v lete, keď oslobodila veľkých investorov od platenia tohto odvodu. Touto zmenou podľa odhadov expertov automobilka ušetrí zhruba 23 miliónov eur,“ pripomenul poslanec za Most-Híd s tým, že spomínaná miliónová ústretovosť zo strany vlády evidentne pokračuje.

„Teraz je na stole ďalšia úprava nariadenia vlády o odvodoch za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktorej skrytým cieľom je zvýšiť celkovú sumu investičnej pomoci zahraničnému investorovi. 23 miliónov eur sa v nových podmienkach neodpustí priamo firme Jaguar, ale štátnej spoločnosti, ktorá výkup pozemkov organizuje. Týchto 23 miliónov sa preto nezapočíta do limitu pre investičnú pomoc, čím štát získa priestor na poskytnutie ďalšej investičnej pomoci v tejto sume. Štát sa teda vzdáva vzácnej pôdy a investor nemusí zaplatiť ani cent,“ vysvetlil Csicsai.

Poslanec za Most-Híd zdôraznil, že ak sa orná pôda pretransformuje na priemyselný park, je pre poľnohospodárstvo navždy stratená: „Pôdny fond Slovenska pritom nie je taký veľký, aby sme si tieto straty mohli dovoliť" - vyhlásil parlamentný poslanec, ktorý nespochybňuje, že plánovaná investícia automobilky bude prínosom pre budúcnosť slovenskej ekonomiky. Na druhej strane je však podľa jeho slov cena za investíciu z cudziny privysoká. „V tomto prípade z poľnohospodárskeho pôdneho fondu bude nutné vyňať až 440 hektárov pôdy, pričom 160 hektárov patrí do skupiny chránených pôd. Som presvedčený, že skutočne schopná vláda by vyjednala pre automobilku lokalitu, v ktorej by sa štát nemusel nevyhnutne vzdať tak rozsiahleho územia kvalitnej ornej pôdy,“ dodal Csicsai.

Poslanci NRSR: 
Zdielať: