Igor Federič začal čistky v národnostnej kultúre

Dnes ráno odvolal vedúci Úradu vlády SR z funkcie riaditeľa maďarského tanečného divadla Ifjú Szívek, pána Dušana Hégliho.
Predchádzalo tomu niekoľko skutočností, ktoré sú však v príkrom rozpore s týmto krokom. A to napríklad  päťmesačná  finančná kontrola súboru a  mesačná kontrola činnosti riaditeľa divadla. Obe tieto kontroly boli ukončené s menšími technickými námietkami, ktoré boli bezodkladne odstránené. O tejto skutočnosti svedčí aj pochvala Odboru kontroly Úradu vlády SR, ktorú divadlo dostalo. Dá sa predpokladať, že Igor Federič hodnotil výsledky kontroly tiež pozitívne, nakoľko v apríli 2013  uzatvoril s Dušanom Héglim novú pracovnú zmluvu. 
Dnes ráno ho bez odôvodnenia odvolal.
Tento krok považujeme za začiatok znefunkčnenia  činnosti najstaršej , 58ročnej maďarskej umeleckej inštitúcie.  Odsudzujeme tento krok. Považujeme ho za neopodstatnený útok na základné piliere maďarskej kultúry na Slovensku. O tom, že sa jedná o čisté politikárčenie a politické čistky aj tam, kde to nepatrí svedčí aj fakt, že v týchto dňoch boli odvolaní zo svojich funkcií aj riaditelia odborov na Úrade splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny.
O čo konkrétne ide pánovi Federičovi ako aj vláde SR, ukážu nasledujúce dni.
 

Zdielať: